APS Energia

Wyniki APS Energia rosną skokowo

Producent niezawodnych systemów zasilania energetycznego zakończył trzeci kwartał 2022 roku dwucyfrowym wzrostem przychodów ze sprzedaży i trzycyfrową dynamiką zysków. APS Energia widzi ciekawe perspektywy rozwoju w kilku segmentach, m. in. trakcji i transportu, magazynów energii czy energetyki jądrowej.

W III kwartale 2022 roku Grupa APS Energia wypracowała 45,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, zwiększając wartość sprzedaży o blisko 72 proc. w ujęciu r/r. Jeszcze dynamiczniej rosły zyski. EBIT zwiększył się o 153 proc. do 7,1 mln zł, a zysk netto wyniósł blisko 5 mln zł, co oznacza poprawę o 195 proc. Narastająco po 9 miesiącach 2022 roku Grupa osiągnęła 106,1 mln zł przychodów (+88 proc. r/r). Wynik operacyjny wyniósł 1,9 mln zł, a zysk netto przekroczył 1,3 mln zł. W analogicznym okresie 2021 roku na tych poziomach były straty w wysokości odpowiednio -2,55 mln zł oraz -3,26 mln zł. Poprawiły się także przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wyniosły 4,7 mln zł wobec ujemnego cash flow na tym poziomie rok wcześniej (-6,1 mln zł). Na koniec września APS Energia dysponowała kwotą 9,7 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, co oznacza wzrost o 116 proc.

- Pomimo trudnego otocznia rezultaty za trzy kwartały tego roku są znacząco lepsze niż osiągnięte przed rokiem. Dotyczy to wszystkich spółek z naszej grupy, począwszy od ENAP-u, poprzez inne podmioty zależne działające w Czechach, Kazachstanie czy Polsce. Wyraźna poprawa wyników jest przede wszystkim efektem konsekwentnie realizowanej strategii rozwojukomentuje Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Największy udział w tegorocznych wynikach (styczeń-wrzesień) ma segment zasilania – 49,2 mln zł przychodów (+44 proc. r/r) oraz 12,9 mln zł zysku segmentu (+32 proc. r/r). Segment usług dla energetyki przemysłowej dołożył odpowiednio 25,3 mln zł (+159 proc.) i 3,3 mln zł zysku segmentu (+162 proc.). Około 61 proc. ogólnych przychodów pochodziło z eksportu. Rok wcześniej rynki zagraniczne odpowiadały za niespełna 53 proc.

Bardzo ciekawie wyglądają perspektywy rozwoju APS Energia. Przyśpieszona transformacja energetyczna na świecie w połączeniu z przyjętą Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. stwarza możliwości dynamicznego rozwoju w wielu obszarach działalności.

- W obszarze trakcji i transportu startujemy w bardzo dużych przetargach, gdzie wysoko oceniam nasze szanse. Przy tej okazji warto wspomnieć, że kończymy pracę nad nowymi napędami dużej mocy dla lokomotyw. Interesująco zapowiada się nasz projekt w sektorze magazynów energii, które w związku z sytuacją na rynku energetycznym rozwijają się szybciej niż zakładaliśmy. Nie chcę na razie mówić o szczegółach, ale myślę, że pozytywnie zaskoczymy rynek autorskim rozwiązaniem w zakresie połączenia magazynowania energii i ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Nasze urządzenie może być najbardziej wydajne na rynku. Jesteśmy na finiszu badań nad tym projektem.

Wszyscy wiemy i widzimy, że transformacja energetyczna, nabrała dużego tempa, i my w tej rewolucji będziemy mieli swój udział, w każdym jej zakresie. Potwierdzeniem tego jest chociażby nawiązanie współpracy z Westinghouse i KHNP, a wiec firmami, które będą odpowiadały za budowę pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce – mówi Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

W tym miesiącu APS Energia zawarła porozumie dotyczące współpracy (Memorandum of Understanding) z firmą Doosan Enerbility, należącą do grupy firm współpracujących z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ramach Team Korea KHNP. Dzięki temu APS Energia będzie współpracowała z koreańską stroną przy planach budowy elektrowni nuklearnej w Pątnowie. Wcześniej giełdowa spółka podpisała podobną umowę współpracy z amerykańskim Westinghouse Electric Company przy potencjalnej budowie sześciu reaktorów AP1000 w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem technologii AP1000 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa APS Energia od początku 2022 roku realizuje nową strategię opracowaną na najbliższe lata. Zakłada ona dywersyfikację przychodów o kluczowe sektory takie jak: magazyny energii, trakcję i transport czy energetykę jądrową, przy wykorzystaniu zbudowanej pozycji na tych rynkach.

Contact

If you are interested in our products, please contact us.

Read more...