APS Energia

 

31.01.2023
godz. 16:35

ESPI Raport bieżący 06/2023

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu
31.01.2023
godz. 16:14

ESPI Raport bieżący 05/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.

Treść raportu
31.01.2023
godz. 15:58

ESPI Raport bieżący 04/2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.

Treść raportu

27.01.2023
godz. 15:07

ESPI Raport bieżący 03/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Treść raportu

27.01.2023
godz. 13:00

ESPI Raport bieżący 02/2023

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu

04.01.2023
godz. 17:09

ESPI Raport bieżący 01/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz projekty uchwał

Treść raportu
23.09.2022
godz. 15:46

ESPI Raport bieżący 16/2022

Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej.

Treść raportu

19.08.2022
godz. 17:25

ESPI Raport bieżący 15/2022

Podpisanie ugody w sprawie rozwiązania umowy pomiędzy OOO APS Energia Rus a AO Zavod Invertor

Treść raportu

31.05.2022
godz. 19:14

ESPI Raport bieżący 14/2022

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Treść raportu

30.05.2022
godz. 21:45

ESPI Raport bieżący 13/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2022 r.

Treść raportu
30.05.2022
godz. 21:42

ESPI Raport bieżący 12/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2022 r.

Treść raportu

27.05.2022
godz. 18:28

ESPI Raport bieżący 11/2022

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2022 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

29.04.2022
godz. 20:46

ESPI Raport bieżący 10/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 30 maja 2022 r. oraz projekty uchwał

Treść raportu
29.04.2022
godz. 19:52

ESPI Raport bieżący 09/2022

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu
29.04.2022
godz. 19:43

ESPI Raport bieżący 08/2022

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2021

Treść raportu

18.03.2022
godz. 08:03

ESPI Raport bieżący 07/2022

Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok

Treść raportu

03.03.2022
godz. 18:22

ESPI Raport bieżący 06/2022

Otrzymanie noty obciążeniowej

Treść raportu

24.01.2022
godz. 18:14
ESPI Raport bieżący 05/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 24 stycznia 2022 r.

Treść raportu

24.01.2022
godz. 18:05
ESPI Raport bieżący 04/2022

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu

24.01.2022
godz. 17:53

ESPI Raport bieżący 03/2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 24 stycznia 2022 r.

Treść raportu

18.01.2022
godz. 14:34

ESPI Raport bieżący 02/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Treść raportu

10.01.2022
godz. 15:31

ESPI Raport bieżący 01/2022

Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych

Treść raportu

23.12.2021
godz. 17:14

ESPI Raport bieżący 22/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 24 stycznia 2022 r. oraz projekty uchwał

Treść raportu
23.12.2021
godz. 16:43

ESPI Raport bieżący 21/2021

Przyjęcie kolejnego zamówienia na dostawę towarów do PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. w ramach umowy ramowej

Treść raportu
23.12.2021
godz. 16:24

ESPI Raport bieżący 20/2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu

21.12.2021
godz. 23:27

ESPI Raport bieżący 19/2021

Powołanie osoby zarządzającej

Treść raportu

21.12.2021
godz. 22:57

ESPI Raport bieżący 18/2021

Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy APS Energia na lata 2022-2026

Treść raportu

 14.12.2021
godz. 16:43

ESPI Raport bieżący 17/2021

Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji APS Energia S.A.

Treść raportu

16.11.2021
godz. 15:15

ESPI Raport bieżący 16/2021

Otrzymanie przez spółkę zależną ENAP S.A. zamówienia na wykonanie prac z branży AKPiA

Treść raportu

29.10.2021
godz. 17:11

ESPI Raport bieżący 15/2021

Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych

Treść raportu

10.09.2021
godz. 11:48

ESPI Raport bieżący 14/2021

Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac z branży elektrycznej i AKPiA

Treść raportu

31.08.2021
godz. 11:50

ESPI Raport bieżący 13/2021

Porozumienie w sprawie odstąpienia od sprzedaży akcji spółki zależnej.

Treść raportu

25.06.2021
godz. 11:06

ESPI Raport bieżący 12K/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. - korekta

Treść raportu

23.06.2021
godz. 17:56

ESPI Raport bieżący 12/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

Treść raportu
23.06.2021
godz. 15:04

ESPI Raport bieżący 11/2021

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Treść raportu
23.06.2021
godz. 14:20

ESPI Raport bieżący 10/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

Treść raportu

21.06.2021
godz. 23:39

ESPI Raport bieżący 9/2021

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

08.06.2021
godz. 10:46

ESPI Raport bieżący 8/2021

Zwolnienie z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej otrzymanej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Treść raportu

27.05.2021
godz. 14:46

ESPI Raport bieżący 7/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 23 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał

Treść raportu

12.05.2021
godz. 14:20

ESPI Raport bieżący 6/2021

Podpisanie umowy na dostawy kompletów urządzeń do wagonów

Treść raportu

16.04.2021
godz. 11:46

ESPI Raport bieżący 5/2021

Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych

Treść raportu

22.03.2021
godz. 17:12

ESPI Raport bieżący 4/2021

Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok oraz ich wpływ na realizację postanowień umowy leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym

Treść raportu

23.02.2021
godz. 12:57

ESPI Raport bieżący 3/2021

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych

Treść raportu

 03.02.2021
godz. 11:25

ESPI Raport bieżący 2/2021

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej.

Treść raportu

29.01.2021
godz. 11:44

ESPI Raport bieżący 1/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Treść raportu

 23.12.2020
godz. 17:19

ESPI Raport bieżący 22/2020

Postanowienie Sądu w sprawie wypowiedzenia umowy przez AO Zavod Invertor

Treść raportu

13.11.2020
godz. 16:01

ESPI Raport bieżący 21/2020

Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2020 roku

Treść raportu

16.10.2020
godz. 14:27

ESPI Raport bieżący 20/2020

Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń zasilania - dywersyfikacja branżowej struktury przychodów Spółki

Treść raportu

16.09.2020
godz. 17:17

ESPI Raport bieżący 19/2020

Status procedur odwoławczych dotyczących przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu"

Treść raportu

21.08.2020
godz. 17:13

ESPI Raport bieżący 18/2020

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku

Treść raportu

 07.07.2020
godz. 18:53

ESPI Raport bieżący 17/2020

Status procedur odwoławczych dotyczących przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu"

Treść raportu

 06.07.2020
godz. 14:35

EBI Raport bieżący 1/2020

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Treść raportu

16.06.2020
godz. 17:18

ESPI Raport bieżący 16/2020

Aktualizacja informacji dotyczącej subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Treść raportu

 08.06.2020
godz. 23:51

ESPI Raport bieżący 15/2020

Wygranie przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu".

Treść raportu

04.06.2020
godz. 19:26

ESPI Raport bieżący 14/2020

Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu Spółki

Treść raportu

15.05.2020
godz. 18:56

ESPI Raport bieżący 13/2020

Określenie liczby członków i powołanie Zarządu nowej kadencji

Treść raportu

 14.05.2020
godz. 20:30

ESPI Raport bieżący 12/2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

Treść raportu

05.05.2020
godz. 18:04

ESPI Raport bieżący 11/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

Treść raportu
05.05.2020
godz. 17:54

ESPI Raport bieżący 10/2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

Treść raportu
05.05.2020
godz. 16:06

ESPI Raport bieżący 9/2020

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Treść raportu

 04.05.2020
godz. 20:13

ESPI Raport bieżący 8/2020

Otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Treść raportu

27.04.2020
godz. 23:11

ESPI Raport bieżący 7/2020

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 maja 2020 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu
27.04.2020
godz. 22:37

ESPI Raport bieżący 6/2020

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2019

Treść raportu

 08.04.2020
godz. 20:11

ESPI Raport bieżący 5/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu

07.04.2020
godz. 13:13

ESPI Raport bieżący 4/2020

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2019

Treść raportu

02.04.2020
godz. 16:59

ESPI Raport bieżący 3/2020

Pismo w sprawie wypowiedzenia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

Treść raportu

27.02.2020
godz. 18:26

ESPI Raport bieżący 2/2020

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu

Treść raportu

21.01.2020
godz. 14:24

ESPI Raport bieżący 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Treść raportu

 03.12.2019
godz. 16:05

ESPI Raport bieżący 18/2019

Podpisanie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu

Treść raportu

08.11.2019
godz. 17:52

ESPI Raport bieżący 17/2019

Informacja o dokonaniu odpisu i wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku

Treść raportu

15.10.2019
godz. 11:33

ESPI Raport bieżący 16/2019

Podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

Treść raportu

 24.09.2019
godz. 13:59

ESPI Raport bieżący 15/2019

Negocjacje w sprawie zawarcia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

Treść raportu

27.08.2019
godz. 11:44

ESPI Raport bieżący 14/2019

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku

Treść raportu

18.07.2019
godz. 15:05

ESPI Raport bieżący 13/2019

Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.

Treść raportu

13.05.2019
godz. 16:09

ESPI Raport bieżący 12/2019

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku

Treść raportu

 29.04.2019
godz. 17:49

ESPI Raport bieżący 11/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Treść raportu

29.04.2019
godz. 17:38

ESPI Raport bieżący 10/2019

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotyczące wypłaty dywidendy oraz zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Treść raportu

29.04.2019
godz. 17:24

ESPI Raport bieżący 09/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Treść raportu
19.04.2019
godz. 18:51

ESPI Raport bieżący 08/2019

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

19.04.2019
godz. 18:28

ESPI Raport bieżący 07/2019

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportu

02.04.2019
godz. 20:19

ESPI Raport bieżący 06/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu

01.04.2019
godz. 23:03

ESPI Raport bieżący 05/2019

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2018

Treść raportu

12.03.2019
godz. 16:52

ESPI Raport bieżący 04/2019

Wstępne wyniki finansowe za 2018 r.

Treść raportu
20.02.2019
godz. 11:09

ESPI Raport bieżący 03/2019

Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych
sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.

Treść raportu

 13.02.2019
godz. 18:15

ESPI Raport bieżący 02/2019

Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy APS Energia

Treść raportu

18.01.2019
godz. 11:34

ESPI Raport bieżący 01/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Treść raportu

19.11.2018
godz. 17:26

ESPI Raport bieżący 17/2018

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu APS Energia S.A.

Treść raportu

06.11.2018
godz. 16:21

ESPI Raport bieżący 16/2018

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2018 roku

Treść raportu

03.09.2018
godz. 11:01

ESPI Raport bieżący 15/2018

Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie półrocznym dotyczącej wartości portfela zamówień

Treść raportu

 16.08.2018
godz. 15:54

ESPI Raport bieżący 14/2018

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku

Treść raportu

05.07.2018
godz. 15:04

ESPI Raport bieżący 13/2018

Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Treść raportu

 22.06.2018
godz. 17:56

ESPI Raport bieżący 12/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

Treść raportu
22.06.2018
godz. 17:46

ESPI Raport bieżący 11/2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Treść raportu

 22.06.2018
godz. 15:52

ESPI Raport bieżący 10/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

Treść raportu

 13.06.2018
godz. 12:52

ESPI Raport bieżący 9/2018

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

29.05.2018
godz. 17:42

ESPI Raport bieżący 8/2018

Zawarcie transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym

Treść raportu

25.05.2018
godz. 18:38

ESPI Raport bieżący 7/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu

14.05.2018
godz. 15:52

ESPI Raport bieżący 6/2018

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Treść raportu

06.04.2018
godz. 17:10

ESPI Raport bieżący 5/2018

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej APS Energia Rus

Treść raportu

23.03.2018
godz. 17:34

ESPI Raport bieżący 4/2018

Wstępne wyniki finansowe za 2017 r.

Treść raportu

22.03.2018
godz. 17:09

ESPI Raport bieżący 3/2018

Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac branży AKPiA i DSC

Treść raportu

 10.01.2018
godz. 15:45

ESPI Raport bieżący 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Treść raportu

03.01.2018
godz. 15:28

ESPI Raport bieżący 1/2018

Otrzymanie przez Emitenta koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Treść raportu

20.12.2017
godz. 15:18

ESPI Raport bieżący 20/2017

Przyjęcie pierwszego zamówienia na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w ramach umowy ramowej

Treść raportu

 14.12.2017
godz. 16:20

ESPI Raport bieżący 19/2017

Zawarcie umowy kredytowej

Treść raportu

07.11.2017
godz. 13:10

ESPI Raport bieżący 18/2017

Zawarcie przez spółkę zależną OOO APS Energia Rus umowy z OOO Gazprom Invest

Treść raportu

06.11.2017
godz. 20:18

ESPI Raport bieżący 17/2017

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2017 roku

Treść raportu

17.10.2017
godz. 12:24

EBI Raport bieżący 1/2017

Powołanie Komitetu Audytu APS ENERGIA SA

Treść raportu

06.09.2017
godz. 20:40

ESPI Raport bieżący 16/2017

Zawarcie przez spółkę zależną OOO APS Energia Rus umowy z OOO Rusatom Overseas

Treść raportu

21.08.2017
godz. 19:21

ESPI Raport bieżący 15/2017

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

Treść raportu

 19.07.2017
godz. 16:23

ESPI Raport bieżący 14/2017

Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w APS Energia S.A.

Treść raportu

18.07.2017
godz. 16:22

ESPI Raport bieżący 13/2017

Uzyskanie certyfikatu UL

Treść raportu

31.05.2017
godz. 12:13

ESPI Raport bieżący 12/2017

Wybór biegłego rewidenta

Treść raportu

29.05.2017
godz. 17:30

ESPI Raport bieżący 11/2017

Zestawienie zmian Statutu APS Energia S.A. dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

Treść raportu

29.05.2017
godz. 17:24

ESPI Raport bieżący 10/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

Treść raportu

29.05.2017
godz. 17:19

ESPI Raport bieżący 9/2017

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportu

29.05.2017
godz. 17:13

ESPI Raport bieżący 8/2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

Treść raportu

 13.05.2017
godz. 22:16

ESPI Raport bieżący 7/2017

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 maja 2017 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu
13.05.2017
godz. 21:29

ESPI Raport bieżący 6/2017

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportuTreść raportu

28.04.2017
godz. 20:31

ESPI Raport bieżący 5/2017

Zestawienie zamierzonych zmian Statutu APS Energia S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2017 r.

Treść raportu
28.04.2017
godz. 20:23

ESPI Raport bieżący 4/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu
28.04.2017
godz. 20:12

ESPI Raport bieżący 3/2017

 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2016

Treść raportu

16.02.2017
godz. 17:00

ESPI Raport bieżący 2/2017

Podjęcie decyzji o utworzeniu spółki zależnej w Turcji

Treść raportuTreść raportu

16.01.2017
godz. 16:40

ESPI Raport bieżący 1/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Treść raportuTreść raportu

31.10.2016

ESPI Raport bieżący 15/2016

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2016 roku.

Treść raportu

 13.09.2016

 ESPI Raport bieżący 14/2016

 Uzyskanie dofinansowania na prace rozwojowe

Treść raportu

26.08.2016

ESPI Raport bieżący 13/2016

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

Treść raportu

30.05.2016

ESPI Raport bieżący 12/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2016 r.

Treść raportu

30.05.2016

ESPI Raport bieżący 11/2016

Zestawienie zmian Statutu APS Energia S.A. dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2016 r.

Treść raportu

30.05.2016

ESPI Raport bieżący 10/2016

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportu

30.05.2016

ESPI Raport bieżący 9/2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2016 r.

Treść raportu

24.05.2016

ESPI Raport bieżący 8/2016

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2016 r.

Treść raportu

02.05.2016   

ESPI Raport bieżący 7/2016

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2016 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

29.04.2016

ESPI Raport bieżący 6/2016

Zestawienie zamierzonych zmian Statutu APS Energia S.A., które będą przedmiotem obraz Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2016 r.

Treść raportu

29.04.2016

ESPI Raport bieżący 5/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu

29.04.2016   

ESPI Raport bieżący 4/2016

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2015

Treść raportu

09.02.2016

ESPI Raport bieżący 3/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii C2 i C3

Treść raportu

30.01.2016

EBI Raport bieżący 1/2016

APS Energia Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Treść raportu
30.01.2016

ESPI Raport bieżący 2/2016

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Treść raportu
15.01.2016

ESPI Raport bieżący 1/2016

Zawiadomienie o transakcjach zawartych w 2015 roku poniżej progu 5 tys. EUR

Treść raportu
30.12.2015

ESPI Raport bieżący 11/2015

Informacja o przydziale akcji serii C2 i C3 (w ramach Programu Motywacyjnego)

Treść raportu

13.11.2015

ESPI Raport bieżący 10/2015

Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej II etapu budowy hali produkcyjno-biurowej w Stanisławowie Pierwszym

Treść raportu

09.11.2015

ESPI Raport bieżący 9/2015

Termin przekazania raportu za III kw. 2015 r.

Treść raportu

16.10.2015

ESPI Raport bieżący 8/2015

Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść raportu

13.10.2015

ESPI Raport bieżący 7/2015

Transakcje na akcjach Emitenta zawarte przez Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu

 08.10.2015 ESPI Raport bieżący 6/2015 

Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii E oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego APS Energia S.A.

Treść raportu

Treść raportu
 05.10.2015 EBI Raport bieżący 26/2015

Transakcje na akcjach Emitenta zawarte przez Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu
 02.10.2015 EBI Raport bieżący 25/2015

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E

Treść raportu
 24.09.2015 EBI Raport bieżący 24/2015

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu APS Energia S.A.

Treść raportu
 09.09.2015 EBI Raport bieżący 23/2015

Przydział akcji serii E w ofercie publicznej APS Energia S.A.

Treść raportu
 02.09.2015 EBI Raport bieżący 22/2015

Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby

Treść raportu
02.09.2015 ESPI Raport bieżący 5/2015 

Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii E oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego APS Energia S.A.

Treść raportu
 09.07.2015  EBI Raport bieżący 20/2015

 Zawarcie znaczącej umowy dot. budowy hali produkcyjno-biurowej w Stanisławowie Pierwszym

Treść raportu
 25.06.2015  EBI Raport bieżący 19/2015

 Realizacja Programu Motywacyjnego – przydział warrantów w ramach III Transzy

Treść raportu
 16.06.2015  EBI Raport bieżący 18/2015

 Wznowienie działań Spółki zmierzających do uzyskania zatwierdzenia prospektu w KNF

Treść raportu
 10.06.2015  EBI Raport bieżący 17/2015

 Realizacja Programu Motywacyjnego – uruchomienie III Transzy

Treść raportu
 10.06.2015

EBI Raport bieżący 16/2015

 Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Treść raportu

 27.05.2015

 EBI Raport bieżący 15/2015

 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.

Treść raportu
 27.05.2015

 EBI Raport bieżący 14/2015

 Zmiana Statutu APS Energia S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 27 maja 2015 r.

Treść raportu
 27.05.2015

 EBI Raport bieżący 13/2015

 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy APS Energia S.A. w dniu 27.05.2015 r.

Treść raportu
 27.05.2015

 ESPI Raport bieżący 4/2015

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27.05.2015r.

Treść raportu
 27.05.2015

 ESPI Raport bieżący 3/2015

 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy APS Energia S.A. w dniu 27.05.2015 r.

Treść raportu

 14.05.2015

 EBI Raport bieżący 12/2015

 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 maja 2015 r.

Treść raportu

 30.04.2015

ESPI Raport bieżący 2/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu
 30.04.2015

EBI Raport bieżący 10/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu
 30.04.2015

EBI Raport bieżący 9/2015

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2014

Treść raportu
 17.04.2015

EBI Raport bieżący 8/2015

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Treść raportu

12.03.2015

EBI Raport bieżący 5/2015

Zawarcie istotnej umowy

Treść raportu

16.02.2015

EBI Raport bieżący 4/2015

Decyzja o zmianie terminu przeprowadzenia oferty publicznej i przeniesienia notowań na rynek główny GPW

Treść raportu

11.02.2015

EBI Raport bieżący 2/2015

Korekta prognozy finansowej dla Grupy APS Energia w 2014 r. 

Treść raportu

30.01.2015

EBI Raport bieżący 1/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Treść raportu

10.11.2014

EBI Raport bieżący 32/2014

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

Treść raportu

20.10.2014

EBI Raport bieżący 31/2014

Decyzja o rozwiązaniu spółki „ENAP Spółka Akcyjna” Spółka komandytowa bez przeprowadzania likwidacji

Treść raportu
10.10.2014

EBI Raport bieżący 30/2014

Podjęcie przez Zarząd uchwały o zmniejszenie wartości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Treść raportu

13.08.2014

EBI Raport bieżący 28/2014

Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz przejście na MSR/MSSF

Treść raportu

 11.08.2014

EBI Raport bieżący 27/2014

 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

Treść raportu
08.08.2014

EBI Raport bieżący 26/2014 

 Realizacja Programu Motywacyjnego – przydział warrantów w ramach II Transzy

Treść raportu

08.08.2014

 

 EBI Raport bieżący 25/2014

 Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Treść raportu
 01.08.2014

 EBI Raport bieżący 24/2014 

 Utrzymanie prognozy wyników Grupy APS Energia na 2014r.

Treść raportu

31.07.2014

EBI Raport bieżący 23/2014 

Realizacja Programu Motywacyjnego-uruchomienie II Transzy

Treść raportu

20.07.2014

EBI Raport bieżący 22/2014

Przyjęcie Strategii Grupy APS Energia

Treść raportu

17.07.2014

EBI Raport bieżący 21/2014

Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

Treść raportu

30.06.2014

ESPI Raport bieżący 7/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2014r.

Załącznik do ESPI 7 2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2014r

30.06.2014

ESPI Raport bieżący 6/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy APS Energia S.A. w dniu 30.06.2014 r.

Załącznik do ESPI 6 2014 Uchwały podjęte na ZWZA APS Energia S.A. w dniu 30.06.2014 r.

Uchwaly podjete na ZWZA APS Energia SA

 30.06.2014

EBI Raport bieżący 20/2014

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Treść raportu

CV Henryk Malesa

 30.06.2014

EBI Raport bieżący 19/2014

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.

Treść raportu

 30.06.2014

EBI Raport bieżący 18/2014

Zmiana Statutu APS Energia S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Treść raportu

Statut APS Energia SA Tekst jednolity

30.06.2014

EBI Raport bieżący 17/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy APS Energia S.A. w dniu 30.06.2014 r.

Treść raportu

Uchwaly podjęte na ZWZA APS Energia SA

 26.06.2014

EBI Raport bieżący 16/2014

Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

Treść raportu

Projekt uchwały nr 22 2014

Projekt uchwały nr 23 2014

26.06.2014

ESPI Raport bieżący 4/2014

Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

Załącznik do ESPI 4 2014 Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r

Projekt uchwały nr 22 2014

Projekt uchwały nr 23 2014

12.06.2014

EBI Raport bieżący 15/2014

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego zysku za 2013 r.

Treść raportu

12.06.2014

EBI Raport bieżący 14/2014

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności RN w 2013

Ocena sytuacji spółki w 2013

Sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu za 2013

04.06.2014

EBI Raport bieżący 13/2014

Zestawienie zamierzonych zmian Statutu APS Energia S.A., które będą przedmiotem obraz Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2014 r.

Treść raportu

Statut APS Energia SA

 

04.06.2014

EBI Raport bieżący 12/2014

Zwołanie ZWZ Akcjonariuszy APS Energia
SA oraz projekty uchwał

Treść raportu

Ogłoszenie ZWZ APS Energia 30 06 2014.pdf

Projekty uchwał ZWZ APS Energia SA 30 06 2014.pdf

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ APS Energia SA 30 06 2014.pdf

Formularz - wykonywanie prawa głosu ZWZ 30 06 2014.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji APS Energia SA i liczbie głosów.pdf

 

04.06.2014

ESPI Raport bieżący 3/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia SA oraz projekty uchwał

Treść raportu

Ogłoszenie ZWZ APS Energia 30 06 2014

Projekty uchwał ZWZ APS Energia SA 30 06 2014

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ APS Energia SA 30 06 2014

Formularz - wykonywanie prawa głosu ZWZ 30 06 2014

Informacja o ogólnej liczbie akcji APS Energia SA i liczbie głosów

 

03.06.2014

EBI Raport bieżący 11/2014

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia SA za rok 2013

Treść raportu

12.05.2014

EBI Raport bieżący 9/2014

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=APE&id=63636&id_tr=1

27.03.2014

EBI Raport bieżący 6/2014

APS Energia SA informacja o ropzoczęciu prac nad prospektem emisyjnym 

Treść raportu

27.02.2014

EBI Raport bieżący 5/2014

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego

Treść raportu

14.02.2014

EBI Raport bieżący 3/2014

Korekta prognoz finansowych

Treść raportu

29.01.2014

EBI Raport bieżący 2/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Treść raportu

28.01.2014

ESPI Raport bieżący 2/2014

Transakcje na akcjach Emitenta zawarte przez Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu

Załącznik do ESPI 2 2014 - Zestawienie transakcji Członka Rady Nadzorczej na akcjach APS Energia SA

24.01.2014

ESPI Raport bieżący 1/2014

Transakcje na akcjach Emitenta zawarte przez Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu

Załącznik do ESPI 2 2014 - Zestawienie transakcji Członka Rady Nadzorczej na akcjach APS Energia SA

20.01.2014

 EBI Raport bieżący 1/2014

 Informacja o przydziale akcji serii C1 (w ramach Programu Motywacyjnego)

Treść raportu

12.12.2013

ESPI Raport bieżący 7/2013

Sprzedaż akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Treść raportu
12.12.2013

ESPI Raport bieżący 6/2013

 Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu

Treść raportu
09.12.2013

ESPI Raport bieżący 5/2013

Sprzedaż akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Treść raportu

09.12.2013

ESPI Raport bieżący 4/2013

Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu

Treść raportu

22.11.2013

EBI Raport bieżący 12/2013

Pozyskanie kredytu na zakup nieruchomości

Treść raportu

5.11.2013

EBI Raport bieżący 10/2013

Podpisanie umowy nabycia nieruchomości przez APS Energia SA

Treść raportu
17.09.2013

EBI Raport bieżący 9/2013

Realizacja programu motywacyjnego

Treść raportu

09.09.2013

 EBI Raport bieżący 8/2013

 Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości przez APS Energia S.A. 

Treść raportu

03.09.2013

EBI Raport bieżący 7/2013

Rada Nadzorcza APS Energia SA uruchomiła Program Motywacyjny

Treść raportu

Uchwała RN w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

Regulamin Programu Motywacyjnego APS Energia SA

Uchawała RN w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego oraz jego podziału na poszczególne grupy uprawnionych do objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach I Transzy Programu Motywacyjnego

 

26.08.2013

EBI Raport bieżący 6/2013

Informacja na temat stosowania przez APS Energia SA zasad \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect\"

Treść raportu

Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk - APS Energia

8.08.2013

EBI Raport bieżący 4/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Treść raportu

29.06.2013

EBI Raport bieżący 3/2013

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej APS Energia 29.06.2013

Treść raportu

Artur Sieradzki CV

Dariusz Tenderenda CV

Tomasz Szewczyk CV

29.06.2013

EBI Raport bieżący 2/2013

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia w dniu 29.06.2013 r.

Treść raportu

Uchwały podjęte na ZWZA APS Energia 29.06.2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia SA za 2012r

Uchwały nr 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności APS Energia SA za 2012r

Raport biegłego sprawozdanie finansowe APS Energia SA za 2012r

Raport biegłego sprawozdanie finansowe GK APS Energia SA za 2012r

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APS Energia SA za 2012r
29.06.2013

ESPI Raport bieżący 3/2013

Uchwały podjęte na ZWZ APS Energia SA w dniu 29.06.2013r.

Treść raportu

Uchwały podjęte na ZWZA APS Energia 29.06.2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia SA za 2012r

Uchwały nr 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności APS Energia SA za 2012r

Raport biegłego sprawozdanie finansowe APS Energia SA za 2012r

Raport biegłego sprawozdanie finansowe GK APS Energia SA za 2012r

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APS Energia SA za 2012r

29.06.2013

ESPI Raport bieżący 2/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% liczby glosów na ZWZ APS Energia SA w dniu 29.06.2013r. 

Treść raportu

27.06.2013         

ESPI Raport bieżący 1/2013

Podłączenie do systemu ESPI

Treść raportu

21.06.2013

EBI Raport bieżący 1/2013

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Treść raportu

 

ESPI Raport bieżący 4/2016

23.09.2022
godz. 15:46

ESPI Raport bieżący 16/2022

Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu dotyczącego systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej.

Treść raportu

19.08.2022
godz. 17:25

ESPI Raport bieżący 15/2022

Podpisanie ugody w sprawie rozwiązania umowy pomiędzy OOO APS Energia Rus a AO Zavod Invertor

Treść raportu

31.05.2022
godz. 19:14

ESPI Raport bieżący 14/2022

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Treść raportu

30.05.2022
godz. 21:45

ESPI Raport bieżący 13/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2022 r.

Treść raportu
30.05.2022
godz. 21:42

ESPI Raport bieżący 12/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2022 r.

Treść raportu

27.05.2022
godz. 18:28

ESPI Raport bieżący 11/2022

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2022 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

29.04.2022
godz. 20:46

ESPI Raport bieżący 10/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 30 maja 2022 r. oraz projekty uchwał

Treść raportu
29.04.2022
godz. 19:52

ESPI Raport bieżący 09/2022

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu
29.04.2022
godz. 19:43

ESPI Raport bieżący 08/2022

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2021

Treść raportu

18.03.2022
godz. 08:03

ESPI Raport bieżący 07/2022

Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok

Treść raportu

03.03.2022
godz. 18:22

ESPI Raport bieżący 06/2022

Otrzymanie noty obciążeniowej

Treść raportu

24.01.2022
godz. 18:14
ESPI Raport bieżący 05/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 24 stycznia 2022 r.

Treść raportu

24.01.2022
godz. 18:05
ESPI Raport bieżący 04/2022

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu

24.01.2022
godz. 17:53

ESPI Raport bieżący 03/2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 24 stycznia 2022 r.

Treść raportu

18.01.2022
godz. 14:34

ESPI Raport bieżący 02/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Treść raportu

10.01.2022
godz. 15:31

ESPI Raport bieżący 01/2022

Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych

Treść raportu

23.12.2021
godz. 17:14

ESPI Raport bieżący 22/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 24 stycznia 2022 r. oraz projekty uchwał

Treść raportu
23.12.2021
godz. 16:43

ESPI Raport bieżący 21/2021

Przyjęcie kolejnego zamówienia na dostawę towarów do PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. w ramach umowy ramowej

Treść raportu
23.12.2021
godz. 16:24

ESPI Raport bieżący 20/2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu

21.12.2021
godz. 23:27

ESPI Raport bieżący 19/2021

Powołanie osoby zarządzającej

Treść raportu

21.12.2021
godz. 22:57

ESPI Raport bieżący 18/2021

Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy APS Energia na lata 2022-2026

Treść raportu

 14.12.2021
godz. 16:43

ESPI Raport bieżący 17/2021

Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji APS Energia S.A.

Treść raportu

16.11.2021
godz. 15:15

ESPI Raport bieżący 16/2021

Otrzymanie przez spółkę zależną ENAP S.A. zamówienia na wykonanie prac z branży AKPiA

Treść raportu

29.10.2021
godz. 17:11

ESPI Raport bieżący 15/2021

Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych

Treść raportu

10.09.2021
godz. 11:48

ESPI Raport bieżący 14/2021

Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac z branży elektrycznej i AKPiA

Treść raportu

31.08.2021
godz. 11:50

ESPI Raport bieżący 13/2021

Porozumienie w sprawie odstąpienia od sprzedaży akcji spółki zależnej.

Treść raportu

25.06.2021
godz. 11:06

ESPI Raport bieżący 12K/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. - korekta

Treść raportu

23.06.2021
godz. 17:56

ESPI Raport bieżący 12/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

Treść raportu
23.06.2021
godz. 15:04

ESPI Raport bieżący 11/2021

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Treść raportu
23.06.2021
godz. 14:20

ESPI Raport bieżący 10/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

Treść raportu

21.06.2021
godz. 23:39

ESPI Raport bieżący 9/2021

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

08.06.2021
godz. 10:46

ESPI Raport bieżący 8/2021

Zwolnienie z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej otrzymanej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Treść raportu

27.05.2021
godz. 14:46

ESPI Raport bieżący 7/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 23 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał

Treść raportu

12.05.2021
godz. 14:20

ESPI Raport bieżący 6/2021

Podpisanie umowy na dostawy kompletów urządzeń do wagonów

Treść raportu

16.04.2021
godz. 11:46

ESPI Raport bieżący 5/2021

Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych

Treść raportu

22.03.2021
godz. 17:12

ESPI Raport bieżący 4/2021

Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok oraz ich wpływ na realizację postanowień umowy leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym

Treść raportu

23.02.2021
godz. 12:57

ESPI Raport bieżący 3/2021

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych

Treść raportu

 03.02.2021
godz. 11:25

ESPI Raport bieżący 2/2021

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej.

Treść raportu

29.01.2021
godz. 11:44

ESPI Raport bieżący 1/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Treść raportu

 23.12.2020
godz. 17:19

ESPI Raport bieżący 22/2020

Postanowienie Sądu w sprawie wypowiedzenia umowy przez AO Zavod Invertor

Treść raportu

13.11.2020
godz. 16:01

ESPI Raport bieżący 21/2020

Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2020 roku

Treść raportu

16.10.2020
godz. 14:27

ESPI Raport bieżący 20/2020

Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń zasilania - dywersyfikacja branżowej struktury przychodów Spółki

Treść raportu

16.09.2020
godz. 17:17

ESPI Raport bieżący 19/2020

Status procedur odwoławczych dotyczących przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu"

Treść raportu

21.08.2020
godz. 17:13

ESPI Raport bieżący 18/2020

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku

Treść raportu

 07.07.2020
godz. 18:53

ESPI Raport bieżący 17/2020

Status procedur odwoławczych dotyczących przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu"

Treść raportu

 06.07.2020
godz. 14:35

EBI Raport bieżący 1/2020

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Treść raportu

16.06.2020
godz. 17:18

ESPI Raport bieżący 16/2020

Aktualizacja informacji dotyczącej subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Treść raportu

 08.06.2020
godz. 23:51

ESPI Raport bieżący 15/2020

Wygranie przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu".

Treść raportu

04.06.2020
godz. 19:26

ESPI Raport bieżący 14/2020

Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu Spółki

Treść raportu

15.05.2020
godz. 18:56

ESPI Raport bieżący 13/2020

Określenie liczby członków i powołanie Zarządu nowej kadencji

Treść raportu

 14.05.2020
godz. 20:30

ESPI Raport bieżący 12/2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

Treść raportu

05.05.2020
godz. 18:04

ESPI Raport bieżący 11/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

Treść raportu
05.05.2020
godz. 17:54

ESPI Raport bieżący 10/2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

Treść raportu
05.05.2020
godz. 16:06

ESPI Raport bieżący 9/2020

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Treść raportu

 04.05.2020
godz. 20:13

ESPI Raport bieżący 8/2020

Otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Treść raportu

27.04.2020
godz. 23:11

ESPI Raport bieżący 7/2020

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 maja 2020 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu
27.04.2020
godz. 22:37

ESPI Raport bieżący 6/2020

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2019

Treść raportu

 08.04.2020
godz. 20:11

ESPI Raport bieżący 5/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu

07.04.2020
godz. 13:13

ESPI Raport bieżący 4/2020

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2019

Treść raportu

02.04.2020
godz. 16:59

ESPI Raport bieżący 3/2020

Pismo w sprawie wypowiedzenia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

Treść raportu

27.02.2020
godz. 18:26

ESPI Raport bieżący 2/2020

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu

Treść raportu

21.01.2020
godz. 14:24

ESPI Raport bieżący 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Treść raportu

 03.12.2019
godz. 16:05

ESPI Raport bieżący 18/2019

Podpisanie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu

Treść raportu

08.11.2019
godz. 17:52

ESPI Raport bieżący 17/2019

Informacja o dokonaniu odpisu i wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku

Treść raportu

15.10.2019
godz. 11:33

ESPI Raport bieżący 16/2019

Podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

Treść raportu

 24.09.2019
godz. 13:59

ESPI Raport bieżący 15/2019

Negocjacje w sprawie zawarcia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

Treść raportu

27.08.2019
godz. 11:44

ESPI Raport bieżący 14/2019

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku

Treść raportu

18.07.2019
godz. 15:05

ESPI Raport bieżący 13/2019

Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.

Treść raportu

13.05.2019
godz. 16:09

ESPI Raport bieżący 12/2019

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku

Treść raportu

 29.04.2019
godz. 17:49

ESPI Raport bieżący 11/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Treść raportu

29.04.2019
godz. 17:38

ESPI Raport bieżący 10/2019

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotyczące wypłaty dywidendy oraz zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Treść raportu

29.04.2019
godz. 17:24

ESPI Raport bieżący 09/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Treść raportu
19.04.2019
godz. 18:51

ESPI Raport bieżący 08/2019

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

19.04.2019
godz. 18:28

ESPI Raport bieżący 07/2019

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportu

02.04.2019
godz. 20:19

ESPI Raport bieżący 06/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu

01.04.2019
godz. 23:03

ESPI Raport bieżący 05/2019

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2018

Treść raportu

12.03.2019
godz. 16:52

ESPI Raport bieżący 04/2019

Wstępne wyniki finansowe za 2018 r.

Treść raportu
20.02.2019
godz. 11:09

ESPI Raport bieżący 03/2019

Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych
sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.

Treść raportu

 13.02.2019
godz. 18:15

ESPI Raport bieżący 02/2019

Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy APS Energia

Treść raportu

18.01.2019
godz. 11:34

ESPI Raport bieżący 01/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Treść raportu

19.11.2018
godz. 17:26

ESPI Raport bieżący 17/2018

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu APS Energia S.A.

Treść raportu

06.11.2018
godz. 16:21

ESPI Raport bieżący 16/2018

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2018 roku

Treść raportu

03.09.2018
godz. 11:01

ESPI Raport bieżący 15/2018

Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie półrocznym dotyczącej wartości portfela zamówień

Treść raportu

 16.08.2018
godz. 15:54

ESPI Raport bieżący 14/2018

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku

Treść raportu

05.07.2018
godz. 15:04

ESPI Raport bieżący 13/2018

Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Treść raportu

 22.06.2018
godz. 17:56

ESPI Raport bieżący 12/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

Treść raportu
22.06.2018
godz. 17:46

ESPI Raport bieżący 11/2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Treść raportu

 22.06.2018
godz. 15:52

ESPI Raport bieżący 10/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

Treść raportu

 13.06.2018
godz. 12:52

ESPI Raport bieżący 9/2018

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu

29.05.2018
godz. 17:42

ESPI Raport bieżący 8/2018

Zawarcie transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym

Treść raportu

25.05.2018
godz. 18:38

ESPI Raport bieżący 7/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu

14.05.2018
godz. 15:52

ESPI Raport bieżący 6/2018

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Treść raportu

06.04.2018
godz. 17:10

ESPI Raport bieżący 5/2018

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej APS Energia Rus

Treść raportu

23.03.2018
godz. 17:34

ESPI Raport bieżący 4/2018

Wstępne wyniki finansowe za 2017 r.

Treść raportu

22.03.2018
godz. 17:09

ESPI Raport bieżący 3/2018

Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac branży AKPiA i DSC

Treść raportu

 10.01.2018
godz. 15:45

ESPI Raport bieżący 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Treść raportu

03.01.2018
godz. 15:28

ESPI Raport bieżący 1/2018

Otrzymanie przez Emitenta koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Treść raportu

20.12.2017
godz. 15:18

ESPI Raport bieżący 20/2017

Przyjęcie pierwszego zamówienia na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w ramach umowy ramowej

Treść raportu

 14.12.2017
godz. 16:20

ESPI Raport bieżący 19/2017

Zawarcie umowy kredytowej

Treść raportu

07.11.2017
godz. 13:10

ESPI Raport bieżący 18/2017

Zawarcie przez spółkę zależną OOO APS Energia Rus umowy z OOO Gazprom Invest

Treść raportu

06.11.2017
godz. 20:18

ESPI Raport bieżący 17/2017

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2017 roku

Treść raportu

17.10.2017
godz. 12:24

EBI Raport bieżący 1/2017

Powołanie Komitetu Audytu APS ENERGIA SA

Treść raportu

06.09.2017
godz. 20:40

ESPI Raport bieżący 16/2017

Zawarcie przez spółkę zależną OOO APS Energia Rus umowy z OOO Rusatom Overseas

Treść raportu

21.08.2017
godz. 19:21

ESPI Raport bieżący 15/2017

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

Treść raportu

 19.07.2017
godz. 16:23

ESPI Raport bieżący 14/2017

Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w APS Energia S.A.

Treść raportu

18.07.2017
godz. 16:22

ESPI Raport bieżący 13/2017

Uzyskanie certyfikatu UL

Treść raportu

31.05.2017
godz. 12:13

ESPI Raport bieżący 12/2017

Wybór biegłego rewidenta

Treść raportu

29.05.2017
godz. 17:30

ESPI Raport bieżący 11/2017

Zestawienie zmian Statutu APS Energia S.A. dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

Treść raportu

29.05.2017
godz. 17:24

ESPI Raport bieżący 10/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

Treść raportu

29.05.2017
godz. 17:19

ESPI Raport bieżący 9/2017

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportu

29.05.2017
godz. 17:13

ESPI Raport bieżący 8/2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

Treść raportu

 13.05.2017
godz. 22:16

ESPI Raport bieżący 7/2017

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 maja 2017 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść raportu
13.05.2017
godz. 21:29

ESPI Raport bieżący 6/2017

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportuTreść raportu

28.04.2017
godz. 20:31

ESPI Raport bieżący 5/2017

Zestawienie zamierzonych zmian Statutu APS Energia S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2017 r.

Treść raportu
28.04.2017
godz. 20:23

ESPI Raport bieżący 4/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Treść raportu
28.04.2017
godz. 20:12

ESPI Raport bieżący 3/2017

 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2016

Treść raportu

16.02.2017
godz. 17:00

ESPI Raport bieżący 2/2017

Podjęcie decyzji o utworzeniu spółki zależnej w Turcji

Treść raportuTreść raportu

16.01.2017
godz. 16:40

ESPI Raport bieżący 1/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Treść raportuTreść raportu

31.10.2016

ESPI Raport bieżący 15/2016

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2016 roku.

Treść raportu

 13.09.2016

 ESPI Raport bieżący 14/2016

 Uzyskanie dofinansowania na prace rozwojowe

Treść raportu

26.08.2016

ESPI Raport bieżący 13/2016

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

Treść raportu

30.05.2016

ESPI Raport bieżący 12/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2016 r.

Treść raportu

30.05.2016

ESPI Raport bieżący 11/2016

Zestawienie zmian Statutu APS Energia S.A. dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2016 r.

Treść raportu

30.05.2016