APS Energia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 31.01.2023

31.01.2023

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31.01.2023 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki

27.01.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego APS Energia S.A. nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2023 r., w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Zarząd APS Energia S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2023 r. otrzymał od Pana Antoniego Dmowskiego - akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 28% ogólnej liczby głosów w Spółce, zgłoszenie kandydatury Pani Barbary Lemiesz na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej...

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz projekty uchwał

04.01.2023

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (NWZ) na dzień 31 stycznia 2023 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 30.05.2022

30.05.2022

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2022 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 30 maja 2022 r. oraz projekty uchwał

29.04.2022

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (ZWZ) na dzień 30 maja 2022 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

Czytaj więcej...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 24.01.2022

24.01.2022

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24.01.2022 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 24 stycznia 2022 r.

23.12.2021

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (NWZ) na dzień 24 stycznia 2022 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 23.06.2021

23.06.2021

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23.06.2021 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 05.05.2020

05.05.2020

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 maja 2020 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 5 maja 2020 r.

08.04.2020

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A. (Spółka) na dzień 5 maja  2020 r. na godzinę 10:00 w Stanisławowie Pierwszym (05-126), przy ulicy Strużańskiej 14.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 29.04.2019

29.04.2019

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2019 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 29 kwietnia 2019 r.

03.04.2019

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A. (Spółka) na dzień  29 kwietnia 2019 r. na godzinę 10:00 w Stanisławowie Pierwszym (05-126), przy ulicy Strużańskiej 14.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 22.06.2018

22.06.2018

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 22 czerwca 2018r.

25.05.2018

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A. (Spółka) na dzień  22 czerwca 2018 r. na godzinę 09:00 w Stanisławowie Pierwszym (05-126), przy ulicy Strużańskiej 14.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 29.05.2017 r.

29.05.2017

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 maja 2017 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 29 maja 2017r.

28.04.2017

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A. (Spółka) na dzień 29 maja 2017 r. na godzinę 10:00 w Stanisławowie Pierwszym (05-126), przy ulicy Strużańskiej 14.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 30.05.2016 r.

30.05.2016

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2016 r. oraz zapis audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia SA - 27.05.2015 r.

27.05.2015

Zarząd APS Energia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 maja 2015 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia SA na dzień 27 maja 2015r.

30.04.2015

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) APS Energia S.A., na dzień 27 maja 2015 roku na godzinę 10:00 w Zielonce (05-220), przy ulicy Mareckiej 47.

Czytaj więcej...