APS Energia

 Zarząd APS Energia SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

Kalendarium APS Energia S.A.
3 kwietnia 2020 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
16 czerwca 2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
31 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.
19 listopada 2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

 Archiwum Kalendarium 2019

Archiwum Kalendarium 2018

Archiwum Kalendarium 2017

Archiwum Kalendarium 2016

Archwium Kalendarium 2015

Archwium Kalendarium 2014