APS Energia


APS Energia projektuje niezawodne systemy zasilające dla energetyki i przemysłu. Część produkowanych przez APS Energia urządzeń przeznaczona jest na potrzeby energetyki atomowej. Urządzenia te charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi, gwarantującymi odporność na ekstremalnie trudne warunki środowiska, zarówno elektrycznego jak i otoczenia zewnętrznego. Szczególnie istotna jest podwyższona odporność na zakłócenia związane z silnym polem elektromagnetycznym oraz specjalnie zaprojektowana, wzmocniona obudowa o wysokiej wytrzymałości sejsmicznej.

APS Energia S.A. uzyskała wymagane na rosyjskim rynku energii atomowej techniczne dopuszczenia, które uprawniają wybrane, produkowane przez APS Energia urządzenia do pracy w drugiej strefie bezpieczeństwa w elektrowni atomowej; (pierwsza strefa bezpieczeństwa oznacza pracę bezpośrednio przy rdzeniu atomowym).
W celu zapewnienia nieprzerwanego zasilania odbiornikom elektrycznym, w elektrowniach atomowych stosuje się systemy zasilania gwarantowanego zarówno prądu przemiennego AC jak i stałego DC.

Urządzenia i systemy APS Energia zaprojektowane są zgodnie z technicznymi wymaganiami dla 2, 3 i 4 klasy bezpieczeństwa stosowanymi w energetyce jądrowej:
W klasie 2 i 3:

    • Prostowniki tyrystorowe typu PBI T;
    • Falowniki typu BFI i BFIz;
    • Tyrystorowe łączniki statyczne (Static Switch) typu SKB T;
    • UPSy przemysłowe BFIz.

W klasie 4:

    • Dla energetyki atomowej dla strefy czwartej klasy bezpieczeństwa APS Energia produkuje dużą ilość różnorodnych urządzeń, które można podzielić na urządzenia tranzystorowe i tyrystorowe, składających się z falowników, prostowników i sprzętu dodatkowego (kontrolery). Urządzenia są produkowane w wykonaniu modułowym (M, MC), wykonaniu małogabarytowym naściennym (CW) lub wolnostojącym (CS) oraz w wykonaniu w szafach przemysłowych(MS).


Systemy APS Energia dla elektrowni atomowych zaprojektowane są z wykorzystaniem koncepcji rozproszonej, topologii niezależnie działających elementów systemu: niezależne systemy sterowania każdej jednostki funkcjonalnej, niezależne systemy monitoringu pracy, wielopunktowe zasilanie napięć sterujących i pomocniczych, izolacja galwaniczna obwodów DC i AC, specjalnie wzmocniona konstrukcja obudowy i specjalnie dobrane komponenty elektroniczne, elektryczne i mechaniczne.

Na poniższym schemacie sieci energetycznej można zobaczyć obszary, które zabezpieczane są przez urządzenia produkowane przez APS Energia S.A.

 


 

Zobacz produkty dla tego rynku

{tab=}

Falowniki

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Więcej...

Prostowniki

Systemy PBI (prostowniki buforowe impulsowe) są zespołami zasilania prądu stałego dostosowanymi do potrzeb zakładów przemysłowych o wysokich wymaganiach niezawodności, parametrów technicznych i pewności zasilania.

Więcej...