APS EnergiaWiększość urządzeń produkcyjnych jest wrażliwa na nieoczekiwane zaniki napięcia i inne awarie energetyczne. Zakłócenia zasilania powodują wadliwe działanie lub uszkodzenie urządzeń zasilanych energią elektryczną. Skutkuje to zatrzymaniem linii produkcyjnych, a w konsekwencji stratami przedsiębiorstwa.
APS Energia od 22 lat opracowuje urządzenia zapewniające nieprzerwaną pracę urządzeń w przemyśle. Systemy zasilania gwarantowanego prądu przemiennego AC i stałego DC posiadają wysokie parametry techniczne gwarantujące zasilanie krytycznych odbiorników, w konsekwencji bezpieczeństwo produkcji.

Systemy APS Energia zaprojektowane są z wykorzystaniem koncepcji rozproszonej topologii niezależnie działających elementów systemu: niezależne systemy sterowania każdej jednostki funkcjonalnej, niezależne systemy monitoringu pracy, wielopunktowe zasilanie napięć sterujących i pomocniczych, izolacja galwaniczna obwodów DC i AC, specjalnie wzmocniona konstrukcja obudowy i specjalnie dobrane komponenty elektroniczne, elektryczne i mechaniczne.

Zasilamy:

  • górnictwo,
  • hutnictwo,
  • chemię przemysłową.
  • energetykę wytwórczą,
  • telekomunikację,
  • energetykę przesyłową,
  • medycynę,
  • transport i logistykę,
  • wojsko.

Przykładowe zastosowania urządzeń:

  • linie technologiczne różnych gałęzi przemysłu
  • sterowanie procesami produkcyjnymi
  • potrzeby własne w energetyce
  • procesy wydobycia, transportu i przetwarzania ropy i gazu
  • telekomunikacja
  • obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej