APS Energia


Dzię­ki innowacyjnej i zaawansowanej technologii APS Energia S.A. oferuje oryginalne rozwiązania na rzecz alternatywnych źródeł energii – m.in. falowniki foto­woltaiczne EKO. Falownik fotowoltaiczny przekształca energię ze źró­deł prądu stałego takich jak: baterie fotowoltaiczne, ogniwa paliwo­we, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, generatory maszynowe itd. i przekazuje ją do sieci prądu przemiennego. Na rynkach zagranicznych Grupa APS Energia oferuje również polskie rozwiązania w zakresie OZE, opracowane w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Instalacje pracują np. w Czechach, gdzie w postaci systemów hybrydowych zasilają aktywne znaki drogowe.
Zrealizowane prace na tym polu związane były m.in. z wdrożeniem do produkcji całego systemu zasilania wykorzystującego odnawialne źródła energii elektrycznej, budowa i uruchomienie poszczególnych prototypów urządzeń.

Na poniższym schemacie sieci energetycznej można zobaczyć obszary, które zabezpieczane są przez urządzenia produkowane przez APS Energia S.A.

Więcej o produktach stosowanych w Odnawialnych Źródłach Energii, na stronie Naszej spółki córki wchodzącej w skład Grupy APS Energia SA – www.enap.pl


 

Zobacz produkty dla tego rynku

{tab=}

Falowniki

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Więcej...

Prostowniki

Systemy PBI (prostowniki buforowe impulsowe) są zespołami zasilania prądu stałego dostosowanymi do potrzeb zakładów przemysłowych o wysokich wymaganiach niezawodności, parametrów technicznych i pewności zasilania.

Więcej...

Przetwornice DC/DC

Przetwornice napięcia DC/DC typu EPI przeznaczone są do przetwarzania napięcia DC na napięcie wymagane przez odbiory –  przeważnie w zakresie od 24VDC, do 220VDC.

Więcej...

Systemy specjalne

W swojej ofercie APS Energia posiada również aplikacje specjalne: system zasilania z ogniwem paliwowym PULSTAR, system zasilania SNG i MODULA.

Więcej...

Układy nadzoru

Zadaniem systemów systematycznego nadzoru jest zebranie danych z newralgicznych punktów danego systemu zasilającego i przetworzenie ich na prostą i czytelną informację.

Więcej...

src=