APS Energia

APS Energia z certyfikatem UL na urządzenia na rynki USA i Kanady

14 lipca br. APS Energia otrzymała certyfikat Underwriters Laboratories na urządzenia typu Static Switch, eksportowane na rynki amerykański i kanadyjski. Certyfikacja UL jest potwierdzeniem bezpieczeństwa, jakości wykonania, trwałości i solidności certyfikowanych produktów.

Urządzenia typu Static Switch pomyślnie przeszły procedurę certyfikacji i otrzymały pozytywną opinię inspektora z UL. Oznacza to, że od lipca br. APS Energia może sprzedawać ten typ urządzeń, oznakowany specjalnym znakiem certyfikacji UL, na rynki USA i Kanady. Znak ten jest potwierdzeniem spełnienia norm bezpieczeństwa, które są wymagane w tych krajach. Certyfikat UL pozwala na otwarcie się jeszcze mocniej na sprzedaż zagraniczną i eksplorację nowych rynków.

W planach naszej spółki dotyczących wzmacniania pozycji oraz dalszego rozwoju na perspektywicznych rynkach geograficznych, które zamieściliśmy w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2015 roku, wskazywaliśmy, że Grupa APS Energia planuje rozwój sprzedaży m.in. na rynkach Ameryki Północnej. Uzyskanie certyfikatu Underwriters Laboratories stanowi istotny etap realizacji tych planów – powiedział Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Underwriters Laboratories (UL) jest niezależną globalną organizacją, która bada i certyfikuje produkty w odniesieniu do norm bezpieczeństwa uznanych na rynku amerykańskim i kanadyjskim. UL wykonuje różnego rodzaju testy, przeprowadza badania i dokonuje przeglądów produktów i systemów, aby zagwarantować, że spełniają one wymagania obowiązujące na rynku USA i Kanady. W ostatnim czasie zaobserwowano widoczny wzrost potrzeby klasyfikacji UL zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i wśród klientów.

Urządzenia APS Energia spełniają wymagania polskich i europejskich norm dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej, a także dyrektyw Unii Europejskiej (znak CE), a od lipca 2017 roku, także wymagania norm amerykańskich i kanadyjskich.

A

 

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...