APS Energia

Wzrost przychodów Grupy APS Energia o 49% r/r

Producent systemów zasilania awaryjnego po trzech kwartałach 2017 roku odnotował najwyższe w historii Grupy skonsolidowane przychody w wysokości 62,9 mln zł. Zdaniem Zarządu APS Energii istnieje duża szansa na rekord pod względem sprzedaży na koniec roku. Wynik EBITDA wyniósł -2,1 mln zł, a wynik netto -5,6 mln zł. Wartość portfela zamówień na 1 października 2017 roku wynosiła 36 mln zł.

 – Wzrost przychodów Grupy w ciągu ostatnich trzech kwartałów to pokłosie przeniesienia produkcji do Stanisławowa Pierwszego, co pozwoliło na zwiększenie mocy produkcyjnej i polepszenie jakości naszych produktów. Sprzyjały nam również umocnienie kursu rubla oraz zwiększenie ilości inwestycji w sektorze energetycznym na rynku krajowym. Ujemny wynik netto po trzech kwartałach 2017 roku to efekt intensywnej walki konkurencyjnej na rynku oraz wyższej amortyzacji w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ponadto w ostatnim kwartale nie zamknęliśmy wszystkich realizowanych projektów. Zysk z nich pojawi się dopiero w wynikach rocznych. Nadrabiamy straty wzbogacając backlog o kolejne kontrakty w kraju i za granicą, głównie w Rosji.  Mamy nadzieję, że dzięki sytuacji na rynku oraz wartości portfela zamówień, ten rok okaże się rekordowy pod względem sprzedaży – mówi Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów Grupy w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku miała sprzedaż usług dla energetyki przemysłowej, która wyniosła 20,9 mln zł (+51% r/r). Segment systemów zasilania odnotował wzrost 33% r/r, osiągając poziom 28,0 mln zł. Głównym rynkiem zbytu pozostaje Polska, z której przychody stanowią 39% w ogólnym zestawieniu. Następnym kierunkiem jest rynek rosyjski, który odpowiada za 29% sprzedaży Grupy.

Wzrost przychodów w segmencie energetyki przemysłowej to efekt zlecania prac firmom zewnętrznym, co jednocześnie spowodowało znaczący wzrost udziału kosztów usług obcych. Jeżeli chodzi o sektor systemów zasilania, to najistotniejszy wpływ miały dostawy na rynek rosyjski – komentuje Piotr Szewczyk.

W ostatnich tygodniach Spółka podpisała dwa najwyższe w swojej historii kontrakty. Umowę z Rusatom Overseas na dostawę urządzeń zabezpieczających dwa energobloki Kurskiej Elektrowni Atomowej-2 za ok. 14,2 mln zł. oraz kontrakt z Gazprom Invest na dostarczenie urządzeń zasilających system magistral dwóch gazociągów na ok. 12,6 mln zł.

Przywiązujemy dużą wagę do pozyskiwania kolejnych kontraktów na rynku rosyjskim. Kontrakty z Rusatom Overseas i Gazpromem są szczególnie istotne nie tylko ze względu na ich wartość, ale też na stosunkowo krótki czas realizacji, dzięki czemu będą miały wpływ na wyniki w trzech następnych kwartałach, co pozwoli nam na zniwelowanie sezonowości występującej u nas w pierwszej połowie roku – podkreśla Piotr Szewczyk.

Przez ostatnie trzy kwartały APS Energia prowadziła też intensywne działania dywersyfikacyjne na innych rynkach zagranicznych. Przykładem jest utworzenie nowej spółki zależnej na terenie Turcji oraz pozyskanie certyfikatu Underwriters Laboratories, umożliwiającego sprzedaż produktów na rynkach Ameryki Północnej.

Na rynku tureckim mamy za sobą pierwszą znaczącą realizację wartą około 1,5 mln zł. Obecnie staramy się o kolejne kontrakty warte około 2 mln euro. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, to dzięki certyfikatowi UL pozyskujemy już pierwsze kontrakty. Rozglądamy się również za możliwościami rozwoju na rynku Europy Zachodniej – mówi Piotr Szewczyk.

***
APS Energia została założona w 1995 roku. Przez dwadzieścia dwa lata działalności firma przekształciła się w międzynarodową grupę kapitałową zatrudniającą ponad 370 osób w 7 krajach i produkującą urządzenia dla przedsiębiorstw energetycznych na całym świecie. APS Energia SA jest producentem niezawodnych systemów zasilania dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Firma współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą i projektuje indywidualne rozwiązania o najwyższych parametrach dostępnych na rynku. Spółka zapewnia kompleksową obsługę w zakresie projektowania, instalacji i konfiguracji sprzętu. Firma prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, a także oferuje wsparcie profesjonalistów na każdym etapie prowadzonej inwestycji.

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Grzegorz Grelo  

e-mail: g.grelo@makmedia.pl
tel.: +48 600 450 074    

Anna Kwolek
e-mail: anna.kwolek@apsenergia.pl
tel.: +48 600 880 649

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...