„Świadectwo zgodności” PKP ICC dla APS Energia – potwierdzenie wysokiej jakości urządzeń trakcyjnych

04.12.2017

Podczas Konferencji Techniczno-Naprawczej „PKP Intercity” S.A. w Wiśle nastąpiło uroczyste wręczenie „Świadectwa zgodności” firmie APS Energia S.A. Dokument zwalnia spółkę z konieczności tzw. FAT, czyli odbioru technicznego urządzeń, których odbiorcą jest PKP ICC. Otrzymanie świadectwa to ważny krok w rozwoju aktywności spółki w obszarze Trakcji i Transportu, a jednocześnie  wyraz zaufania do jakości urządzeń trakcyjnych produkowanych przez firmę APS Energia.

Uroczyste wręczenie świadectwa miało miejsce w czasie otwarcia konferencji, która odbyła się 29 listopada br. Z ramienia „PKP Intercity” S.A. dokument wręczali Jarosław Oniszczuk – członek Zarządu Spółki oraz Krzysztof Prządka – Dyrektor Biura Taboru. W ceremonii firmę APS Energia reprezentowali Paweł Szutko – Dyrektor Departamentu Trakcji i Transportu oraz Jacek Świątek – Dyrektor Operacyjny.

Nadanie „Świadectwa zgodności” jest istotnym elementem współpracy pomiędzy dostawcami a „PKP Intercity”. Taki dokument otrzymują tylko nieliczne firmy, które uzyskały najwyższą ocenę jakościową, dlatego cieszy nas, że wśród nich znalazła się APS Energia. Procedury sprawdzania jakości sprzętu produkowanego dla PKP ICC podlegają najostrzejszym kryteriom oceny. Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów i pracowników obsługi pociągów, urządzenia trakcyjne, które są instalowane w wagonach, lokomotywach i pojazdach kolejowych, muszą być podawane bardzo surowej ocenie jakościowej – mówi Paweł Szutko, Dyrektor Departamentu Trakcji i Transportu APS Energia.

„Świadectwo zgodności” dopuszcza możliwość dostaw sprzętu bez konieczności przeprowadzania FAT (Factory Approval Test), czyli testów odbioru technicznego urządzeń w firmie z udziałem  zewnętrznych ekspertów. W przypadku gdy firma nie posiada świadectwa, testy jakości urządzeń przeprowadzają Komisarze „PKP Intercity”. „Świadectwo zgodności” to dowód najwyższego zaufania do produktów firmy APS Energia, organizacji produkcji oraz kontroli jakości. Firma legitymująca się niniejszym dokumentem ma prawo wystawiać świadectwo 3.1.  Oznacza to, że kontrolerzy jakości z APS Energia mają uprawnienia do sprawdzania poprawności wykonania wyrobu, a ich kompetencje w tym zakresie są  na równi z tymi posiadanymi przez Komisarzy „PKP Intercity”. Zgodnie z terminem ważności świadectwa, pracownicy spółki APS Energia z Działu Zarządzania Jakością mogą przeprowadzać kontrole urządzeń trakcyjnych do 15 października 2020 roku.