APS Energia

APS Energia podpisała porozumienie z Politechniką Warszawską

Realizacja wspólnych projektów mających na celu zwiększenie poziomu wiedzy branżowej wśród studentów i absolwentów PW, a także prezentacja APS Energia jako pracodawcy na rynkach polskich i zagranicznych – to tylko wybrane zagadnienia, które przewiduje porozumienie między uczelnią a APS Energia

Porozumienie o współpracy podpisali 16 maja 2018 r. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, Prezes Zarządu APS Energia dr inż. Piotr Szewczyk oraz Prokurent APS Energia – Michał Maszkiewicz.

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli Prorektor ds. Studenckich prof. Janusz Walo, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Lech Grzesiak, Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji Urszula Okulska-Deblessem oraz PR Manager APS Energia Anna Kwolek.

 

 

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...