APS Energia

APS Energia liczy na rekordowy koniec roku

Po trzech kwartałach 2018 roku APS Energia wypracowała rekordowe przychody w wysokości 80,8 mln zł (+28% r/r). Zysk operacyjny osiągnął poziom 5,6 mln zł (-4,3 mln zł w ub. r.), EBITDA 7,6 mln zł (-2,1 mln zł w ub. r.), wynik netto 1,5 mln zł (-5,6 mln zł w ub.r.).

 –  Na koniec września 2018 roku mieliśmy backlog warty 81,1 mln zł. Do realizacji w tym roku przeznaczone zostały zamówienia warte 37,5 mln zł. Czwarty kwartał jest zawsze najlepszy dla naszej Grupy, podobnie będzie w tym roku – mówi Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Eksport Grupy, od stycznia do września 2018 roku, wyniósł 53,2 mln zł (+39,0% r/r), a sprzedaż krajowa 27,6 mln zł (+11,7% r/r). Kluczowym kierunkiem pozostaje rynek rosyjski, na którym spółka odnotowała rekordowe przychody w wysokości 39 mln zł, co stanowi 48% sprzedaży Grupy.

Istotny wpływ na wyniki Grupy za ostatnie trzy kwartały miała sprzedaż w zakresie systemów zasilania oraz towarów i materiałów. Jednak najważniejszym czynnikiem był wzrost przychodów z rynku rosyjskiego, na którym sprzyjają nam rosnące inwestycje w energetyce oraz wysoka rentowność kontraktów – mówi Piotr Szewczyk.

Przychody z segmentu systemów zasilania wyniosły 40,4 mln zł (+44% r/r). Większym wzrostem rok do roku odznaczyły się pozostałe, niesklasyfikowane segmenty, z których przychody wyniosły 23,3 mln zł (+66% r/r). Na tak duży wzrost znacząco oddziaływała sprzedaż dla branży trakcji.

Jeżeli chodzi o rynek krajowy, to największą część zamówień stanowią zlecenia z segmentu trakcji dla firm takich jak H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych czy PESA Bydgoszcz. Obecnie pracujemy nad stworzeniem innowacyjnej przetwornicy dla rynku kolejowego, której produkcja pozwoli na umocnienie naszej pozycji w branży T&T i znacząco wpłynie na wyniki Grupy. Celem jest, by wpływy z segmentu trakcji stanowiły ok. połowę przychodów Grupy. Na ten moment, najbardziej rentownym segmentem pozostaje branża systemów zasilania – dodaje prezes.

Rentowność segmentu systemów zasilania w okresie ostatnich trzech kwartałów wyniosła 33,8% (+16,2 pkt. proc. r/r), pozostałych segmentów 21,7% (+4,4 pkt. proc. r/r), a usług dla energetyki przemysłowej 11% (+0,1 pkt. proc. r/r).

_____________________________________
APS Energia SA została założona w 1995 roku. Przez ponad dwadzieścia trzy lata działalności firma przekształciła się w międzynarodową grupę kapitałową zatrudniającą blisko 370 osób w 7 krajach i produkującą urządzenia do przedsiębiorstw energetycznych na całym świecie. APS Energia SA jest producentem niezawodnych systemów zasilania dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Firma współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą i projektuje indywidualne rozwiązania o najwyższych parametrach dostępnych na rynku. Spółka zapewnia kompleksową obsługę w zakresie projektowania, instalacji i konfiguracji sprzętu. Firma prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, a także oferuje wsparcie profesjonalistów na każdym etapie prowadzonej inwestycji.

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Grzegorz Grelo  
e-mail: g.grelo@makmedia.pl
tel.: +48 600 450 074   

Anna Kwolek
PR Manager
anna.kwolek@apsenergia.pl
tel.: 600 880 649

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...