APS Energia

APS Energia z powodzeniem zakończyła dostawę systemów zasilania gwarantowanego dla pierwszego bloku Kurskiej Elektrowni Atomowej-2 należącej do ROSATOM

Podpisana w 2017 r. umowa obowiązuje do maja 2021 r., a dotyczy wyposażenia pierwszego i drugiego bloku elektrowni w falowniki i prostowniki 2., 3. oraz 4. klasy bezpieczeństwa APS Energii.

Z końcem 2019 r. zakończony został etap dostaw dla pierwszego bloku elektrownii. Zrealizowany etap dostaw ze względu na swoja skalę był przełomowym dla sekcji Energetyki Atomowej APS Energia w 2019 r.

Firma w celu dostarczania urządzeń dla wspomnianej Kurskiej Elektrowni Atomowej-2 przeszła szereg procedur homologacyjnych, klimatycznych, EMC oraz testów sejsmicznych, przeglądów technicznych, powtarzalnych audytów jakości, jak i testów oraz inspekcji zatwierdzających.

Współpraca z ROSATOM przyczynia się do rozwoju technologii i systemu zarządzania jakością (QMS). Zwiększa konkurencyjność APS Energia na rynku. Firma stale rozwija urządzenia przeznaczone dla elektrowni atomowych i udoskonala parametry techniczne, które są kluczowe dla tego sektora.

 

 

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...