APS Energia

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe.

Falowniki spełniają funkcję źródła napięcia przemiennego, a w rozbudowanych systemach zasilania pełnią również funkcje filtracyjno-stabilizacyjne, gwarantując wysoką jakość zasilania poprzez podwójną konwersję energii. Falowniki większych mocy produkowane są jako konstrukcje równoległe.

Wybierz jedną z kategorii produktów, aby przeczytać więcej szczegółów:

Falowniki BFI

Zadaniem systemów zasilania gwarantowanego prądem przemiennym AC jest bezprzerwowe zasilanie krytycznych odbiorników, napięciem o stabilizowanych parametrach. Krytycznymi odbiornikami są urządzenia lub całe systemy, które wymagają bezprzerwowego zasilania ze względu na konieczność utrzymania ciągłości procesów technologicznych (np. przemysł) lub biznesowych (np. banki, telekomunikacja, etc.) lub/i wymagają idealnych parametrów napięcia zasilania dla właściwego i niezawodnego działania. 

Podstawowym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest falownik, przetwornica przetwarzająca napięcie stałe na napięcie przemienne jednofazowe lub trójfazowe. Falowniki spełniają funkcję źródła napięcia przemiennego, a w rozbudowanych systemach zasilania pełnią również funkcje filtracyjno-stabilizacyjne, gwarantując wysoką jakość zasilania poprzez podwójną konwersję energii. Falowniki większych mocy produkowane są jako konstrukcje równoległe.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Moc w KVA
Napięcie zasilania DC
Napięcie zasilania AC
Napięcie wyjściowe AC
Napięcie wyjściowe V
Prąd zwarciowy
Crest factor
Konfiguracja
Bypass Automatyczny (Static Switch)
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Zabudowa pól rozdzielczych
Bezprzerwowy Bypass remontowy
Dostępne wersje językowe
BFI M BFI MC BFI CW BFI CS BFI MS BFI MS HC
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt

Falowniki BFI M są to falowniki wykonane w postaci modułu 19" . Przystosowane sa do montażu w szafach przemysłowych 19''. Falowniki pracują w układzie on-line. Moce układów do 10kVA. Falownik może być wykonany w wersji z bypassem elektronicznym . Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jednofazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych.

Falowniki BFI MC są to falowniki wykonane w postaci modułu 19" . Przystosowane sa do montażu w szafach przemysłowych 19''. Falowniki pracują w układzie on-line. Moce układów do 10kVA. Falownik może być wykonany w wersji z bypassem elektronicznym . Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jednofazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych. 

 

Falowniki typu compact wiszący (CW) mocowany jest do ściany za pomocą dołączonych do urządzenia uchwytów. Układy mimo niewielkich gabarytów i prostej budowy charakteryzują się pełną funkcjonalnością i spełniają wysokie wymagania odnośnie jakości generowanego napięcia. Falowniki pracują w układzie on-line. Moce układów do 10kVA. Falownik może być wykonany w wersji z bypassem elektronicznym i/lub remontowym. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych. 


 

Falowniki typu compact stojący (CS) wyposażony jest w mocowaną do podłoża podstawę. Układy mimo niewielkich gabarytów i prostej budowy charakteryzuje się pełną funkcjonalnością i spełniają wysokie wymagania odnośnie jakości generowanego napięcia. Falowniki pracują w układzie on-line. Moce układów do 10kVA. Falownik może być wykonany w wersji z bypassem elektronicznym i/lub remontowym. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych.

Falowniki zabudowane w szafie przemysłowej (typ BFI MS) są dedykowane do pracy na obiektach, które wymagają wysokiej niezawodności i jakości parametrów elektrycznych. Mogą być zbudowane z modułów lub dla większych mocy jako swobodna zabudowa w szafie. Systemy pracują w podstawowej konfiguracji on-line. Szerokie możliwości konfiguracyjne oraz adaptacyjne tych układów czynią je jednymi z najbardziej uniwersalnych i popularnych. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych.


Falowniki dużych mocy i falowniki BFI MS w wykonaniu o podwyższonych parametrach systemu. Zabudowane w szafie przemysłowej (typ BFI MS HC) są dedykowane do pracy na obiektach, które wymagają wysokiej niezawodności i jakości parametrów elektrycznych. Znacznie wyższe od standardowych parametry przeciążenia i prądu zwarciowego zapewniają selektywność zadziałania zabezpieczeń w rozdzielniach zasilanych napięciem falownika. Systemy pracują w podstawowej konfiguracji on-line. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być zasilane z różnych napięć stałych.

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu moduł
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu moduł
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu compact wiszący
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu compact stojący
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość 100% niesymetrycznego obciążenia (dla falowników trójfazowych)
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa :szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość 100% niesymetrycznego obciążenia (dla falowników trójfazowych)
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos fi w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms – praca w trybie on-line
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Duża przeciążalność
 • Duży prąd zwarciowy
 • Wysoki poziom crest factor - do 6:1
 • Budowa :szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

Moduł 19” 6U Moduł 19” 6U Compact wiszący Compact stojący Szafa przemysłowa 19” i 28” Szafa przemysłowa 19” i 28”
 
1-10 1-250 1-10 1-10 1-250 1-500
24/48/60/110/220 24/48/60/110/220 24/48/60/110/220 24/48/60/110/220 24/48/60/110/220/400 24/48/110/220/400/indywidualnie
380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240
1-fazowe 1-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe
220/230/240 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240
3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 do 9:1
3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 do 6:1
 
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja standard standard standard standard standard
 
Opcja standard standard standard standard standard
niedostępne niedostępne Opcja Opcja standard standard
- - Opcja Opcja Opcja Opcja
PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ

Przetwornice częstotliwości HPI

Zadaniem systemów zasilania typu HPI jest zasilanie odbiorów prądu zmiennego AC napięciem o wartości i częstotliwości innej od napięcia zasilającego przetwornicę HPI. Przetwornice takie stosuje się np. w wojsku lub do zasilania urządzeń zakupionych w krajach o innym standardzie napięcia. Możliwe jest zastosowanie baterii i prostownika bateryjnego. Taka konfiguracja pozwoli uzyskać napięcie gwarantowane o parametrach wyjściowych innych od zasilania AC.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Częstotliwość napięcia wejściowego Hz
Moc w KVA
Napięcie zasilania AC
Napięcie wyjściowe AC
Napięcie wyjściowe V
Prąd zwarciowy
Crest factor
Konfiguracja
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Zabudowa pól rozdzielczych
Napięcie zasilania DC
Dostępne wersje językowe
HPI M HPI MC HPI CW HPI CS HPI MS HPI MS HC HPI MODULA
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt

Przetwornice częstotliwości HPI M są to przetwornice wykonane w postaci modułu 19" . Przystosowane są do montażu w szafach przemysłowych 19''. Moce układów do 10kVA. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego przetwornice możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być dodatkowo zasilane z różnych napięć stałych.

Przetwornice częstotliwości HPI MC są to przetwornice wykonane w postaci modułu 19" . Przystosowane są do montażu w szafach przemysłowych 19''. Moce układów do 10kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego przetwornice możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być dodatkowo zasilane z różnych napięć stałych.

Przetwornice częstotliwości typu compact wiszący (CW) mocowany jest do ściany za pomocą dołączonych do urządzenia uchwytów. Układy mimo niewielkich gabarytów i prostej budowy charakteryzuje się pełną funkcjonalnością i spełniają wysokie wymagania odnośnie jakości generowanego napięcia. Moce układów do 10kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego przetwornice możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być dodatkowo zasilane z różnych napięć stałych.

Przetwornice częstotliwości typu compact stojący (CS) wyposażony jest w mocowaną do podłoża podstawę. Układy mimo niewielkich gabarytów i prostej budowy charakteryzuje się pełną funkcjonalnością i spełniają wysokie wymagania odnośnie jakości generowanego napięcia. Moce układów do 10kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego przetwornice możemy podzielić na jedno lub trójfazowe. Układy mogą być dodatkowo zasilane z różnych napięć stałych.

Przetwornice częstotliwości zabudowane w szafie przemysłowej (typ HPI MS) są dedykowane do pracy na obiektach, które wymagają wysokiej niezawodności i jakości napięcia o parametrach elektrycznych innych od napięcia w sieci zasilającej. Mogą być zbudowane z modułów lub dla większych mocy jako swobodna zabudowa w szafie. Moce układów do 250kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego przetwornice możemy podzielić na jedno lub trójfazowe.

Przetwornice częstotliwości dużych mocy w wykonaniu o podwyższonych parametrach systemu. Zabudowane w szafie przemysłowej (typ HPI MS HC) są dedykowane do pracy na obiektach, które wymagają wysokiej niezawodności i napięcia o parametrach elektrycznych innych od napięcia w sieci zasilającej. Znacznie wyższe od standardowych parametry przeciążenia i prądu zwarciowego zapewniają selektywność zadziałania zabezpieczeń  w rozdzielniach zasilanych napięciem falownika. Moce układów do 250kVA. Układ posiada  System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8.  Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego przetwornice możemy podzielić na jedno lub  trójfazowe. Układy mogą być dodatkowo zasilane z różnych napięć stałych.

Systemy zasilania gwarantowanego HPI MODULA są to złożone systemy wykonywane indywidualnie pod potrzeby klienta. Mogą składać się z przetwornic częstotliwości HPI , prostowników PBI wraz z bateriami , oraz innych układów takich jak SZR czy rozdzielnice napięć gwarantowanych i SANa 3 .

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu moduł
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnym i pojemnościowym - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu moduł
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnm i pojemnościowm - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu compact wiszący
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Arhiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnm i pojemnościowm - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa typu compact stojący
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość 100% niesymetrycznego obciążenia (dla przetwornic trójfazowych)
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnm i pojemnościowm - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Budowa: szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Duży prąd zwarciowy (wysoka selektywność zadziałania zabezpieczeń)
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość 100% niesymetrycznego obciążenia (dla przetwornic trójfazowych)
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnm i pojemnościowm - cos ϕ w zakresie od -1 do 1
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Duża przeciążalność
 • Duży prąd zwarciowy
 • Wysoki poziom crest factor - do 6:1
 • Budowa :szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
 • Możliwość 100% niesymetrycznego obciążenia (dla przetwornic trójfazowych)
 • Możliwość pracy przy obciążeniu indukcyjnm i pojemnościowym - cos fi w zakresie od -1 do 1
 • Czas przełączenia na pracę z baterii =0 ms
 • Wysoka stabilność napięcia i częstotliwości wyjściowej
 • Duża przeciążalność
 • Duży prąd zwarciowy
 • Wysoki poziom crest factor - do 6:1
 • Budowa :szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

Moduł 19” 6U Moduł 19” 6U Compact wiszący Compact stojący Szafa przemysłowa 19” i 28” Szafa przemysłowa 19” i 28” 38” Szafa przemysłowa 19” i 28”
 
50 60 400 50 60 400 50 60 400 50 60 400 50 60 400 50 60 400 50 60 400
1-10 1-10 1-5 1-10 1-10 1-5 1-10 1-10 1-5 1-10 1-10 1-5 1-250 1-250 1-60 1-250 1-250 1-60 1-250 1-250 1-60
380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240
1-fazowe 1-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe
115/220/230/240 115/220/230/240 208/380/400/415 115/220/230/240 208/380/400/415 115/220/230/240 208/380/400/415 115/220/230/240 208/380/400/415 115/220/230/240 208/380/400/415 115/220/230/240
3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 do 9:1 do 9:1
3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 do 6:1 do 6:1
 
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
niedostępne standard Opcja Opcja standard standard standard
 
Opcja standard standard standard standard standard standard
niedostępne niedostępne Opcja dodatkowa obudowa Opcja standard standard standard
24/48/110/220 24/48/110/220 24/48/110/220 24/48/110/220 24/48/110/220/400 24/48/110/220/400/indywidualnie 24/48/110/220/400
PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ

Falowniki fotowoltaiczne

Falownik typu EKO przekształca stałe napięcie z paneli fotowoltaicznych na napięcie zmienne 230/400V lub inne. Pozwala na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej do sieci niskiego napięcia. Może też być włączony do instalacji wewnętrznej znacznie ograniczając pobór z sieci zakładu energetycznego. Specjalizujemy się w systemach solarnych dużych mocy a także w falownikach stosowanych np. w małych systemach domowych. Ponieważ wysoka sprawność instalacji w dużej mierze zależy od jakości i trwałości falownika, używamy wyłącznie wysokiej jakości komponenty. Falownik EKO wyposażony jest w funkcje zarządzania pracą w sieci co umożliwia np. kompensację mocy biernej w sieci.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Moc w kW
Napięcie wyjściowe AC
Rodzaj napięcia AC
Napięcie zasilania DC
Zakres napięć MPPT
THD Iwy
Konfiguracja
Zakres częstotliwości wyjściowych Hz
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Zabudowa pól rozdzielczych
Rozłącznik DC
Dostępne wersje językowe
EKO M EKO MC EKO CW EKO CS EKO MODULA EKO MS
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt

Falowniki fotowoltaiczne EKO M są wykonane w postaci modułu 19". Przystosowane są do montażu w szafach przemysłowych 19''. Moce układów do 10kVA. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki fotowoltaiczne możemy podzielić na jedno lub trójfazowe.

Falowniki fotowoltaiczne EKO M są wykonane w postaci modułu 19" . Przystosowane są do montażu w szafach przemysłowych 19''. Moce układów do 10kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki fotowoltaiczne możemy podzielić na jedno lub trójfazowe.

Falowniki fotowoltaiczne EKO CW - compact wiszący - mocowany jest do ściany za pomocą dołączonych do urządzenia uchwytów. Układy mimo niewielkich gabarytów i prostej budowy charakteryzuje się pełną funkcjonalnością i spełniają wysokie wymagania odnośnie jakości generowanego napięcia. Moce układów do 10kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki fotowoltaiczne możemy podzielić na jedno lub trójfazowe.

Falowniki fotowoltaiczne EKO CS - compact stojący - wyposażony jest w mocowaną do podłoża podstawę. Układy mimo niewielkich gabarytów i prostej budowy charakteryzuje się pełną funkcjonalnością i spełniają wysokie wymagania odnośnie jakości generowanego napięcia. Moce układów do 10kVA.Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki fotowoltaiczne możemy podzielić na jedno lub trójfazowe.

Systemy zasilania gwarantowanego EKO MODULA są to złożone systemy wykonywane indywidualnie pod potrzeby klienta.  Mogą składać się z falowników fotowoltaicznych EKO , prostowników PBI wraz z bateriami , Falowników napięciowych BFI oraz innych układów takich jak SZR czy rozdzielnice napięć gwarantowanych i SANa 3 .

Falowniki fotowoltaiczne EKO MS zabudowane w szafie przemysłowej dedykowane są do współpracy z parkami solarnymi dużych mocy. Mogą być zbudowane z modułów lub dla większych mocy jako swobodna zabudowa w szafie. Moce układów do 1MVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8. Ze względu na rodzaj napięcia wyjściowego falowniki fotowoltaiczne możemy podzielić na jedno lub trójfazowe.

 • Czysta sinusoida na wyjściu
 • Możliwość kompensacji mocy biernej
 • Automatyczny wyłącznik w razie zaniku sieci
 • Możliwość pracy wyspowej - przy braku sieci
 • Budowa typu moduł
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników

 

 

 • Czysta sinusoida na wyjściu
 • Możliwość kompensacji mocy biernej
 • Automatyczny wyłącznik w razie zaniku sieci
 • Możliwość pracy wyspowej - przy braku sieci
 • Budowa : typu moduł
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Pomiar mocy oddanej do sieci
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń
 • Czysta sinusoida na wyjściu
 • Możliwość kompensacji mocy biernej
 • Automatyczny wyłącznik w razie zaniku sieci
 • Możliwość pracy wyspowej - przy braku sieci
 • Budowa: compact wiszący
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Pomiar mocy oddanej do sieci
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Czysta sinusoida na wyjściu
 • Możliwość kompensacji mocy biernej
 • Automatyczny wyłącznik w razie zaniku sieci
 • Możliwość pracy wyspowej - przy braku sieci
 • Budowa: compact stojący
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Pomiar mocy oddanej do sieci
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Czysta sinusoida na wyjściu
 • Możliwość kompensacji mocy biernej
 • Automatyczny wyłącznik w razie zaniku sieci
 • Możliwość pracy wyspowej - przy braku sieci
 • Budowa: szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Pomiar mocy oddanej do sieci
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • Czysta sinusoida na wyjściu
 • Możliwość kompensacji mocy biernej
 • Automatyczny wyłącznik w razie zaniku sieci
 • Możliwość pracy wyspowej - przy braku sieci
 • Budowa: szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Odporność na zakłócenia:
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Pomiar mocy oddanej do sieci
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

Moduł 19” 4U, 6U, 8U Moduł 19” 4U, 6U, 8U Compact wiszący Compact wiszący Szafa przemysłowa 19” i 28” Szafa przemysłowa 19” i 28”
 
1-10 1-10 1-10 1-10 1-250 1-250
380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240
1-fazowe 1-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe 1-fazowe lub 3-fazowe
180-750 180-750 180-750 180-750 180-750 180-750
200-750 200-750 200-750 200-750 200-750 200-750
>1.5 % >1.5 % >1.5 % >1.5 % >1.5 % >1.5 %
 
46-54 46-54 46-54 46-54 46-54 46-54
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
niedostępne standard Opcja Opcja standard standard
 
Opcja standard standard standard standard standard
niedostępne niedostępne Opcja dodatkowa obudowa Opcja standard standard
niedostępne niedostępne standard standard standard standard
PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ