APS Energia

System zasilania potrzeb własnych stanowi zawansowane wielonapięciowe źródło zasilania wszystkich systemów w trakcie normalnej i autonomicznej pracy stacji elektroenergetycznej.

Systemy zasilania potrzeb własnych

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
System zasilania potrzeb własnych
Zapytaj o produkt

System zasilania potrzeb własnych przeznaczony jest do zasilania automatyki zabezpieczeniowej i urządzeń pomocniczych na stacjach dystrybucyjnych zarówno 110/15 kV (110/20 kV), jak i 400/220/110/15 kV. Przedstawione układy zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i normami oraz współczesnymi trendami w dziedzinie konstruowania rozdzielnic i urządzeń energoelektronicznych.

W skład systemu zasilania potrzeb własnych wchodzą:

  • dwusekcyjna rozdzielnica 400/230V AC
  • jedno lub dwusekcyjna rozdzielnica 220V DC
  • jeden lub dwa komplety: prostownik 220V DC - bateria 220V DC
  • jednosekcyjna rozdzielnica napięcia 230V AC gwarantowane
  • falownik napięcia 230V AC gwarantowane
  • system nadzoru SAN
  • rozdzielnica napięcia 48V DC lub 24V DC (opcja)