APS Energia

Inne systemy znajdujące się w ofercie APS Energia SA.

Filtry aktywne typu FA oraz filtry pasywne wyższych harmonicznych typu FH

Nowoczesne instalacje elektryczne wymagają wysokiego poziomu niezawodności od każdego zainstalowanego urządzenia. Harmoniczne prądowe generowane przez nieliniowe obciążenia są jednymi z najważniejszych przyczyn powodujących nieprawidłowości w działaniu sprzętu elektrycznego. Filtry aktywne FA przeznaczone są do ograniczania odkształceń prądu zasilającego w sieciach trójfazowych. W przeciwieństwie do klasycznych filtrów biernych cechują się zdolnością adaptacji do zmiennego poziomu kompensowanych odkształceń, wysoką jakością filtracji niezależnie od parametrów sieci, a ponadto możliwością dynamicznej kompensacji mocy biernej.

Filtry pasywne FH również stosuje się do filtrowania wyższych harmonicznych w sieci. Są rozwiązaniem znacznie tańszym i niezawodnym . Ponieważ filtry pasywne mogą generować moc bierną zalecamy stosowanie go równolegle z filtrem aktywnym FA. Filtry pasywne FH wyższych harmonicznych stosowane z filtrem aktywnym FA tworzą filtr hybrydowy. Filtr aktywny w takim zestawie jest zdecydowanie mniejszy i pełni rolę kompensacji mocy biernej generowanej przez filtr pasywny oraz wspomaga redukcję wyższych harmonicznych filtrując harmoniczne wyższe od siódmej harmonicznej. Dobór każdego filtra do instalacji która wymaga poprawy jakości energii zawsze odbywa się indywidualnie i zależy od parametrów sieci oraz charakteru zakłóceń. Wybranie odpowiedniego rozwiązania wymaga zebrania szeregu informacji o charakterze sieci zasilającej i problemów w niej występujących. Skuteczność działania filtru zależy bardzo silnie od impedancji systemu zasilającego w punkcie jego przyłączania.

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Typ zabudowy
Parametry elektryczne
Częstotliwość napięcia wejściowego Hz
Moc w kVAC
Napięcie zasilania AC
Zakres zmian napięcia
Zakres zmian częstotliwości sieci
Tłumienie harmonicznych prądu w pełnym zakresie mocy
Czas reakcji na skokową zmianę prądu obciążenia
Czas zrównania mocy czynnej odbiornika i sieci
Konfiguracja
Praca redundantna lub równoległa
System automatycznego nadzoru SAN
Wyposażenie dodatkowe
Interfejs RS485 MODBUS RTU; IEC
Poziom ochrony IP
Dostępne wersje językowe
FA M FA MC FA CW FA CS FA MS FH
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt

Filtry aktywne FA M wykonywane są w postaci modułu 19" . Przystosowane są do montażu w szafach przemysłowych 19''. Moce układów do 30kVA.

Fitry aktywne FA M wykonywane są w postaci modułu 19" . Przystosowane są do montażu w szafach przemysłowych 19''. Moce układów do 30kVA. Automatycznego Nadzoru typu SAN 8.

Filtry aktywne typu compact wiszący (FA CW) mocowany jest do ściany za pomocą dołączonych do urządzenia uchwytów. Moce układów do 30kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8.

Filtry aktywne typu compact stojący (FA CS) wyposażone są w mocowaną do podłoża podstawę. Moce układów do 30kVA. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8.

Filtry aktywne zabudowane w szafie przemysłowej (typ FA MS) są dedykowane do pracy na obiektach, które wymagają wysokiej jakości napięcia. Mogą być zbudowane z modułów lub dla większych mocy jako swobodna zabudowa w szafie. Moce układów do 250kVA. Łącząc równolegle filtry można wielokrotnie zwiększyć moc filtrowania. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8.

Filtry pasywne wyższych harmonicznych FH zabudowane w szafie przemysłowej dedykowane są do pracy na obiektach, które wymagają wysokiej jakości napięcia. Moce układów do 500kVA. Układ wyposażony jest w sterownik regulujący parametry filtra FH. Układ posiada System Automatycznego Nadzoru typu SAN 8.

 • zmniejszenie zawartości harmonicznych prądu pobieranego z sieci,
 • możliwość symetryzacji obciążenia
 • zmniejszenie zakłóceń występujących w sieci które zagrażają odbiornikom
 • możliwość kompensacji mocy biernej
 • budowa typu moduł
 • odporność na zakłócenia
 • zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników

 • zmniejszenie zawartości harmonicznych prądu pobieranego z sieci,
 • Możliwość symetryzacji obciążenia
 • zmniejszenie zakłóceń występujących w sieci które zagrażają odbiornikom
 • możliwość kompensacji mocy biernej
 • Budowa typu moduł
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • zmniejszenie zawartości harmonicznych prądu pobieranego z sieci,
 • Możliwość symetryzacji obciążenia
 • zmniejszenie zakłóceń występujących w sieci które zagrażają odbiornikom
 • możliwość kompensacji mocy biernej
 • Budowa typu compact wiszący
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • zmniejszenie zawartości harmonicznych prądu pobieranego z sieci,
 • Możliwość symetryzacji obciążenia
 • zmniejszenie zakłóceń występujących w sieci które zagrażają odbiornikom
 • możliwość kompensacji mocy biernej
 • Budowa typu compact stojący
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • zmniejszenie zawartości harmonicznych prądu pobieranego z sieci,
 • Możliwość symetryzacji obciążenia
 • zmniejszenie zakłóceń występujących w sieci które zagrażają odbiornikom
 • możliwość kompensacji mocy biernej
 • Budowa :szafa z modułami lub swobodna zabudowa w szafie
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 • zmniejszenie zawartości harmonicznych prądu pobieranego z sieci,
 • zmniejszenie zakłóceń występujących w sieci które zagrażają odbiornikom
 • możliwość kompensacji mocy biernej
 • Budowa: luźna zabudowa w szafie
 • Odporność na zakłócenia
 • Zdalna sygnalizację stanu alarmowego - bezpotencjałowe styki przekaźników
 • System nadzoru SAN 8
 • Archiwizacja danych i bufor zdarzeń

 

 

Moduł 19” 6U Moduł 19” 6U Compact wiszący Compact stojący Szafa przemysłowa 19” i 28” Szafa przemysłowa 19” i 28”
 
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 -
1-30 1-30 1-30 1-30 1-250 -
380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 380/400/415 220/230/240 -
+ 15 -15 % + 15 -15 % + 15 -15 % + 15 -15 % + 15 -15 % -
+/- 4 % +/- 4 % +/- 4 % +/- 4 % +/- 4 % -
'>5% '>5% '>5% '>5% '>5% -
0.5ms 0.5ms 0.5ms 0.5ms 0.5ms -
40ms 40ms 40ms 40ms 40ms -
 
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja -
niedostępne standard Opcja Opcja standard -
 
Opcja standard standard standard standard -
niedostępne niedostępne > 54 > 54 > 54 -
PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ