APS Energia

Zadaniem systemów systematycznego nadzoru jest zebranie danych z newralgicznych punktów danego systemu zasilającego i przetworzenie ich na prostą i czytelną informację.

Szybki rozwój urządzeń energoelektronicznych spowodował, iż personel obsługujący urządzenia nie jest w stanie objąć całego zakresu parametrów informujących o pracy systemu zasilania. Dlatego coraz częściej stosowane są systemy nadzoru. Zbierają one dane z newralgicznych punktów danego systemu zasilającego i przetwarzają na prostą i czytelną informację.

Układy nadzoru

Nazwa
 
 
Opis produktu
Właściwości produktu
Parametry elektryczne
Napięcie zasilania DC
Napięcie zasilania AC
Przeznaczenie i konfiguracja
Pomiary
Komunikacja
Dostępne wersje językowe
SAN 2 SAN 3 SAN 5-1
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt

System kontroli stanu izolacji SAN 2 przeznaczony jest do nadzoru izolowanych sieci prądu stałego o napięciu znamionowym od 24V do 220V. SAN 2 realizuje funkcje pomiaru rezystancji doziemnej obu biegunów względem potencjału ziemi oraz lokalizuje doziemione odpływy.
Zastosowany szybki mikroprocesor i wydajne algorytmy pomiarowe pozwalają na precyzyjny i szybki pomiar prądu upływowego i lokalizację uszkodzonego odpływu nawet w środowiskach o dużych zakłóceniach.

System automatycznego nadzoru SAN 3 przeznaczony jest do monitorowania napięć, prądów, temperatur, stanu łączników, stanu pracy baterii w rozdzielnicach potrzeb własnych. Pomiary i analiza mierzonych wielkości odbywa się w sposób ciągły. SAN 3 pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowości w pracy systemu zasilania i powiadomienie użytkownika o występujących stanach alarmowych. System Automatycznego Nadzoru SAN 3 ma budowę modułową.

Mikroprocesorowy układ samodzielnego modułu bateryjnego SAN5-1 jest przeznaczony do ciągłego nadzorowania stanu baterii. Urządzenie mierzy napięcie i prąd baterii, napięcia na poszczególnych monoblokach baterii, temperaturę baterii i otoczenia. Wyniki pomiarów są porównywane z wartościami progowymi i w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy baterii SAN5-1 sygnalizuje stany awaryjne.

 • Jestnostka centralna SAN 2-1 zawiera blok pomiarowy rezystancji izolacji, lokalizator doziemien (do 16 odpływów) oraz  interface komunikacyjny;
 • Mozliwość łączenia do jednostki centralnej do 110 modułow rozszerzających SAN 2-2 (po 16 odplywów każdy) co umożliwia nadzór do 1760 odpływów.
 • Mozliwości wyboru z menu panela, protokołu transmisji zewnętrzne;
 • Mozliwość kontroli i ograniczania występujących róznic napięc podczas testowania; ΩVtest , tak aby nie zakłócać pracy innych urządzeń systemu DC
 • Dwa tryby pracy napięciowy (nie generujący testowych doziemien)  i prądowy (generujący testowe doziemienia);
 • Szybkie wskazanie odpływu, którego prąd upływowy przekroczył zdefiniowaną wartość;
 • Konfigurowalna amplituda prądu testowego umożliwia stosowanie systemu w sieciach zasilających wrażliwy osprzęt elektryczny;
 • Sygnalizowanie stanów alarmowych (ostrzeżenie i alarm) za pomocą diod LED, komunikatów na graficznym wyświetlaczu LCD oraz przekaźników;
 • Możliwość wyboru z menu panela języka komunikacji: j.polski, angielski, rosyjski;
 • Odporna na zakłócenia magistrala wewnętrzna;
 • Sygnalizacja braku podłączenia przekładnika pomiarowego;
 • Rejestracja zdarzeń w wewnętrznej pamięci na karcie SD;
 • Zintegrowane interfejsy komunikacyjne RS485, USB i Ethernet;
 • Wygodny montaż na szynie TS-35 (DIN).

 • Monitorowanie i analizowanie wszystkich parametrów pracy: napięcia szyn, prądy szyn, stany łączników.
 • Kompletny nadzór stanu pracy baterii.
 • Kontrola napięcia poszczególnych monobloków
 • Możliwość definiowania przez użytkownika wartości progów ostrzegawczych i alarmowych dla poszczególnych pomiarów analogowych
 • Możliwość podłączenia kontrolera do sieci przemysłowych, sieci komputerowej oraz światłowodowej
 • Archiwizacja monitorowanych danych z kart pomiarowych i urządzeń zewnętrznych w pamięci stałej (dysk HDD lub Flash)
 • Czytelna synoptyka, która może być indywidualnie modyfikowana przez użytkownika
 • Port USB umożliwiający podłączenie pendrive'a w celu skopiowania zarchiwizowanych danych"

 • Nadzorowanie max 24 ogniw/monobloków
 • Możliwość zwiększenia ilości ogniw (np. 5 układów = 120 ogniw)
 • Pomiar napięcia ,prądu oraz temperatury baterii.
 • Pomiar temperatury otoczenia
 • Wizualizacja aktualnego stanu baterii oraz historii zdarzeń
 • Wysoka dokładność pomiaru parametrów ( ±1%)
 • Możliwość definiowania progów ostrzegawczych i alarmowych
 • Alarmy przesyłane przez złącza i media transmisyjne oraz sygnalizacja przez styki bezpotencjałowe
 • Możliwość komunikacji z innymi systemami nadzoru oraz transmisji
 
12V/24V/48V/220V 220/110/48/24 220/110/48/24
230V 230/110/48/24 230/110/48/24
 
Ciagły pomiar rezystancji doziemnej sieci prądu stałego [kΩ] Pomiar napięć na biegunach [V],prąd testowy [mA], czas pomiaru [ms]; Wejścia dwustanowe Wyjścia dwustanowe Wejścia analogowe: - napięcia - prądy - temperatury Nadzór ogniw baterii Pomiar rezystancji doziemnej napięć 24 ogniw prądu baterii napięcia baterii temperatury baterii temperatury otoczenia
Zintegrowane interfejsy komunikacyjne RS485, USB i Ethernet; IEC 61850, APS6000 inne; Styki bez potencjałowe; Interfejs RS 232 lub RS 485 Protokoły komunikacyjne APS 6000 MASTER/SLAVE APS 5000 SLAVE MODBUS RTU MASTER/SLAVE MODBUS TCP/IP MASTER/SLAVE Interfejs do odczytu danych po sieci Ethernet z protokołem TCP/IP łacze swiatłowodowe obsługa urzadzen: SZR06, IRDH575, EDS460 Interfejs RS 232 lub RS 485
PL | EN | RUS PL | EN | RUS | CZ PL | EN | RUS | CZ