APS Energia

Priorytetem działalności APS Energia jest podnoszenie zdolności produkcyjnych w przemyśle z uwzględnieniem czynników maksymalnej ochrony środowiska naturalnego. Jakość i ekologia, to nierozłączne określenia opisujące sposób funkcjonowania naszych produktów. Unikalne na rynku rozwiązania technologiczne,nowatorska konstrukcja, wykorzystanie najnowszych osiągnięć z dziedziny elektroniki i informatyki, gwarantują wyższą wartość użytkową niż podobne produkty obecne na rynku.

Wprowadzony przez nas rygorystyczny system technologiczny, pomaga w przestrzeganiu przyjętych standardów jakościowych. Przyczyny ewentualnych usterek analizowane są przez stały zespół specjalistów. Każde urządzenie wyprodukowane przez APS Energia przechodzi tzw. Factory Acceptance Test. Standardowe testowanie obejmuje długotrwałe wygrzewanie w różnych warunkach obciążenia. Przeprowadzamy także testy wytrzymałości sejsmicznej i termicznej.

Spółki wchodzące w skład Grupy APS Energia posiadają systemy zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001: 2015 lub są w trakcie procesu certyfikacji. Ponadto mamy wymagane dopuszczenia do eksploatacji na rynkach zagranicznych: w Afryce, Eurazji, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w krajach Oceanii.

Polityka Bezpieczeństwa Technicznego

Polityka Jakości, środowiskowa i BHP