APS Energia

Zespół inżynierów APS wraz z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej uczestniczy w opracowaniu koncepcji i analiz dotyczących zastosowania systemów zasilania gwarantowanego dla adekwatnych instalacji technologicznych.

APS Energia SA organizuje systematycznie szkolenia techniczne dla służb eksploatacyjnych w celu podniesienia ich kompetencji. Na corocznych seminariach naukowo-tecznicznych przekazuje również najnowsze rozwiązania techniczne, wdrożone do produkcji urządzeń zasilania gwarantowanego. Na Państwa życzenie przeprowadzamy również szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, wyjaśnimy jak posługiwać się zainstalowanym oprogramowaniem oraz co robić, gdy któraś z części systemu ulega awarii. Korzystając z naszej oferty zapewniają sobie Państwo podniesienie kwalifikacji kadry pracowniczej, a tym samym zwiększenie wydajności pracy w firmie i zminimalizowanie strat wynikających z nieprzewidywanych przestojów.