APS Energia

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Tenderenda

  • Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przezUniversity of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. W 2015 roku uzyskał dyplom ukończenia warsztatów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, organizowanych przez EY Academy of Business.

  • Dariusz Tenderenda posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie przygotowania i realizacji publicznych (GPW) i niepublicznym emisji akcji oraz transakcji fuzji i przejęć.

  • Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Od 2008 r. współpracuje z Grupą Navigator Capital i pełni funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. Od 2013 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A. W latach 2004 –2008 był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), w latach 2001 -2003 ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), w latach 1996 –2000 menedżerem w BIG Finance -obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium) oraz w latach 1995 –1996analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank).

A

A

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Henryk Malesa

  • W roku 1988 ukończył Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zdobywał kolejno pracując w latach 1972 –1979 w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Kwidzynie, Wałczu i w Płocku jako k-k budowy i k-k grupy robót, w latach 1979 –1982 Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Elblągu jako inspektor nadzoru, w latach 1982 –1986 jako koordynator uchwały Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia przeciw powodziowego województwa płockiego, Pełnomocnik Wojewody Płockiego, w latach 1986 –1988 jako z-ca dyrektora wydziału rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, w latach 1988 –1996 jako Dyrektor TWIG w Płocku, Dyrektor Agencji Doradztwa Inwestycyjnego w Investing S.A. w Płocku, w latach 1996 –2000 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PKN Orlen S.A.-Szef IPO, w latach 2000 –2004 Prezes Zarządu Rafinerii Czechowice S.A., w latach 2004 –2007 Dyrektor Biura Lotos Południe, Dyrektor Biura Restrukturyzacji Grupa LOTOS S.A., w latach 2007 –2008 jako Prezes Zarządu LOTOS Gaz S.A., w latach 2008 –2013 jako Dyrektor ds. Rozwoju, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży w Lurgi S.A., 2013 -obecnie: niezależny doradca biznesowy. Od 2015 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Kaefer S.A.

A

A

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Artur Sieradzki

  • Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: Finanse i Bankowość. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym. Przez okres ostatnich pięciu lat zasiadał w Radzie Nadzorczej APS Energia S.A., gdzie pełnił funkcję Sekretarza Rady.

  • Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego (w ramach własnej działalności), wcześniej był zastępcą dyrektora w Centrum Klienta Korporacyjnego Banku Pekao S.A., ekspertem w Korporacyjnym Pionie Sprzedaży Banku Handlowego w Warszawie S.A.

A

A

Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Szewczyk

  • Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Inżynierii Środowiska, oraz Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie na wydziale Ekologii.

  • Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno w latach 1989-2015 w Elektrowni „Kozienice” S.A. (ENEA Wytwarzanie) jako koordynator ds. eksploatacji bloków 200 MW, a następnie specjalista ds. ochrony środowiska/p.o. kierownik wydziału – koordynator procesów związanych z funkcjonowanie biura ochrony środowiska, w latach 2017-2019 w GKPGE – ELBIS Sp. z o.o. Główny Specjalista ds. gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej, w 2019 r. w Polska Grupa Energetyczna Sp. z o.o. EJ1 Ekspert ds. ochrony środowiska, od listopada 2019 r. związany z Polską Grupą Energetyczną S.A. na stanowisku Eksperta Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Od 2015 r. prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z branżą ochrony środowiska.

A

A

Członek Rady Nadzorczej

Pani Agata Klimek-Cortinovis

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w 1997 roku.

  • Absolwentka następujących studiów podyplomowych:

       - podyplomowe studia „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” na Akademii Leona Koźmińskiego
          ukończone w 2017 roku,

       - podyplomowe studia prawa zamówień publicznych organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
          Warszawskiego ukończone w 2013 r.

  • W latach 1998 –2007 pracowała jako radca prawny w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie, tj.: Baker & McKenzie w latach 1998 –2000, Dewey Ballantine Grzesiak w latach 2000–2007.

  • Od 2007 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, koncentrując swoją praktykę na obsłudze podmiotów z sektora energetycznego, budowlanego i nowych technologii. Zajmuje się ochroną danych osobowych, pełniąc również funkcję inspektora ochrony danych w dużej spółce deweloperskiej.

A

A