APS Energia

Głównymi odbiorcami naszych urządzeń są Klienci, dla których wysoka niezawodność pracy urządzeń oraz wysokie parametry techniczne są priorytetem. Systemy zasilania awaryjnego zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych lub bezprzerwowe zasilanie w przypadku awarii zasilania podstawowego. Awarie zasilania skutkują bardzo wysokimi stratami (wielokrotnie przewyższającymi koszt sprzętu zasilającego).

Urządzenia firmy APS Energia są urządzeniami dedykowanymi. Oferta producentów seryjnych i nisko jakościowych urządzeń np. UPS-ów jest dość często odrzucana z powodu zbyt niskich parametrów technicznych. APS Energia oferuje systemy zasilania awaryjnego, którego konfigurację oraz parametry techniczne można dostosować do oczekiwań Klienta.

Firma produkuje urządzenia o zróżnicowanych, w tym nawet najbardziej nietypowych parametrach technicznych zasilających, pozwalających przeciążać urządzenia i generować duże prądy zwarciowe. Systemy zasilania APS Energia charakteryzują się bardzo stabilnymi oraz wysokimi pramateriami napięcia wyjściowego. Strategia firmy zakłada oddzielenie się od produktów masowych, seryjnych, o niskich kosztach wytworzenia. APS Energia stale opracowuje nowe parametry techniczne urządzeń oraz poszukuje nisz rynkowych, gdzie istnieje zapotrzebowanie na innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie systemów zasilania.

Urządzenia produkowane przez firmę APS Energia wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne. Są to systemy przekształtników oparte na technologii IGBT, będącej najbardziej rozwiniętą technologią tranzystorów mocy służących do przetwarzania energii. Przy prostownikowych układach największej mocy stosowane są w dalszym ciągu najmniej zawodne układy SCR – tyrystory. Zastosowanie sprawdzonych procesorów sygnałowych oraz precyzyjnych elementów elektronicznych pozwoliło na stworzenie elektronicznych układów sterujących idealnie dopasowanych do odpowiednich urządzeń. Całość technologii jest stale monitorowana w celu utrzymania jak najwyższej jakości urządzeń. Budowanie układów od podstaw, czyli od pojedynczych elementów daje możliwość kontroli jakości wykonania i elastycznego podejścia do potrzeb klienta.

Systemy oferowane przez firmę APS Energia mogą być zasilane z różnych źródeł energii elektrycznej. Daje to możliwość różnorodnej kombinacji urządzeń wchodzących w skład jednego systemu. Źródłami zasilania mogą być np.: sieć elektroenergetyczna, bateria chemiczna, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, ogniwa paliwowe oraz inne źródła, które są w stanie generować energię elektryczną.

Firma APS Energia posiada dział Badawczo-Rozwojowy, który zajmuje się badaniem nowych technologii oraz opracowywaniem nowych urządzeń na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych. W celu zapewnienia jak najlepszego wykorzystania stanu nauki dział Badawczo-Rozwojowy stale współpracuje z uczelniami z kraju oraz zagranicy. Rozwój urządzeń odbywa się także na podstawie informacji zwrotnych od klientów, którzy użytkują produkty firmy APS Energia, ponieważ to właśnie klienci najczęściej potrafią dokładnie sprecyzować różne parametry urządzenia.