APS Energia

Zarząd APS Energia SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

Kalendarium APS Energia S.A.

14 listopada 2016 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2016 r.

31 sierpnia 2016 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.

12 maja 2016 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2016 r.

21 marca 2016 r.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 r.

Zarząd APS Energia SA ponadto informuje, że działając na podstawie §102 ust. 1 oraz §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz za II kwartał 2016 r.