APS Energia

 Zarząd APS Energia SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

Kalendarium APS Energia S.A.
27 kwietnia 2023 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
25 maja 2023 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.
14 września 2022 r. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r.
16 listopada 2023 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

Archiwum Kalendarium 2022

Archiwum Kalendarium 2021

Archiwum Kalendarium 2020

Archiwum Kalendarium 2019

Archiwum Kalendarium 2018

Archiwum Kalendarium 2017

Archiwum Kalendarium 2016

Archwium Kalendarium 2015

Archwium Kalendarium 2014