APS Energia

 Zarząd APS Energia SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

Kalendarium APS Energia S.A.
29 marca 2019 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
20 maja 2019 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
30 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r.
14 listopada 2019 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

 

Archiwum Kalendarium 2018

Archiwum Kalendarium 2017

Archiwum Kalendarium 2016

Archwium Kalendarium 2015

Archwium Kalendarium 2014