APS Energia

Pan Dariusz Tenderenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

  • Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przez University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw w tym w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW) i niepublicznym, emisji obligacji oraz transakcji fuzji.

  • Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital, wcześniej był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), menedżerem w BIG Finance - obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium), analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank).

  • Pan Dariusz Tenderenda w latach 2008-2013 był członkiem Zarządu Domu Maklerskiego Navigtaor S.A. Od 2013 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Aplisens S.A.

  • Pan Dariusz Tenderenda nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta.

  • Pan Dariusz Tenderenda nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Henryk Malesa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

  • Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Posiada bogate doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych, zasiadając w zarządach oraz radach nadzorczych koncernów i grup kapitałowych.

  • Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej Kaefer SA oraz zajmuje się doradztwem businessowym. Wcześniej pełnił funkcję m.in. Dyrektora ds. Sprzedaży oraz Dyrektora ds. Rozwoju Lurgi SA, Prezesa Zarządu LOTOS Gaz SA, Dyrektora Biura Lotos Południe oraz Dyrektora Biura Restrukturyzacji w Grupie LOTOS SA, Przewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Mazowsze, Przewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Park Technologiczny, Prezesa Zarządu Rafinerii Czechowice SA, Członka Rady Nadzorczej Rokita SA, Członka Rady Nadzorczej Orlen-oil Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej RCEkoenergia Sp. zo.o., Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego PKN Orlen SA (IPO), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NFI Octava SA, Przewodniczącego Rady Nadzorczej IKS SA, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Petrogaz Sp. z o.o., Członka Rady nadzorczej PRINŻ SA.

  • W trakcie swojej kariery zawodowej Pan Henryk Malesa był zaangażowany w wiele projektów strategicznych i restrukturyzacyjnych sektora nafty & gazu w Polsce, m.in. współpracował przy Programie Restrukturyzacji i Prywatyzacji Sektora Naftowego oraz organizował Biuro Nadzoru Właścicielskiego Petrochemii Płock S.A., a także przygotowywał strategię i rozwój organizacyjny dla grupy kapitałowej Petrochemii Płock S.A.

  • Brał bezpośredni udział w przygotowaniu biznesplanów i realizacji przedsięwzięć kapitałowych:
   - spółek: Petroprofit, Petrotank, Petrozachód, Petrogaz, Petro-oil,
   - przejęć: Rafineria Trzebinia S.A., Rafineria Nafty Jedlicze S.A.,
   - inkorporacji CPN do Petrochemii Płock S.A.,
   - wprowadzenia Petrochemii Płock S.A. na giełdę – szef IPO,
   - współpraca przy restrukturyzacji Petrochemii Płock S.A. i grupy kapitałowej,
   - opracowanie i realizacja programu restrukturyzacji Rafinerii Czechowice S.A.,
   - przygotowanie koncepcji konsolidacji i restrukturyzacji rafinerii południowych w Grupie LOTOS SA
   Znajomość rynków Nafty i Gazu Ukrainy, Turkmenistanu, Azerbajdżanu, Kazachstanu.

  • Pan Henryk Malesa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta.

  • Pan Henryk Malesa nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Artur Sieradzki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

  • Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: Finanse i Bankowość. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym i ubezpieczeniowym.

  • Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego (w ramach własnej działalności), wcześniej był zastępcą dyrektora w Centrum Klienta Korporacyjnego Banku Pekao SA, ekspertem w Korporacyjnym Pionie Sprzedaży Banku Handlowego w Warszawie SA.

  • Pan Artur Sieradzki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta.

  • Pan Artur Sieradzki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

  • Absolwent Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej. Posiada szereg uprawnień energetycznych uzyskiwanych sukcesywnie podczas pracy w Elektrowni Kozienice S.A. Uzyskał egzamin Państwowy na „Uprawnienia do pomiarów emisji zanieczyszczeń”. Pracował w systemie ciągłym ruchu bloków energetycznych Elektrowni Kozienice S.A. („EK”) (1989-1999), a następnie w Wydziale Ochrony Środowiska EK na stanowisku Sp. ds. ochrony środowiska. EXEKO - Własna działalność gospodarcza – doradztwo prawa ochrony środowiska, obrót odpadami, wnioski o dec. administracyjne z zakresu emisji środowiskowych – od 2005 r.; AGENER Spółka z o.o. – od 2012 r. – stanowisko: Prezes Zarządu – działalność nie będąca konkurencyjną dla emitenta; Członek Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (UPS), zrzeszającego producentów (np. energetykę) i odbiorców UPS (np. cementownie), zajmującego się pracami nad promowaniem wykorzystania UPS oraz opiniowaniem i pośrednio współredagowaniem aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Ponadto Członek Zarządu Koła PZW oraz Członek Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP Kozienice.

  • Pan Tomasz Szewczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta.

  • Pan Tomasz Szewczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pani Agata Klimek-Cortinovis – Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

  • Absolwentka Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w 1997 roku.  Agata Klimek-Cortinovis ukończyła także następujące studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego organizowane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończone w 2003 roku; Podyplomowe studia prawa zamówień publicznych organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone w 2011 roku. W latach 1998 – 2007 pracowała jako radca prawny w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie, tj.: Baker & McKenzie w latach 1998 – 2000, Dewey Ballantine Grzesiak w latach 2000 – 2007, gdzie doradzała podmiotom gospodarczym w zakresie prawa bankowego, prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

  • Od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, głównie z sektora energetycznego.

  • Pani Agata Klimek-Cortinovis nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

  • Pani Agata Klimek-Cortinovis nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.