APS Energia

Piotr Szewczyk w składzie Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej

17 maja 2019 r., z udziałem władz Politechniki Warszawskiej, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni. Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor PW, wręczył jej członkom akty nominacyjne. Wśród członków spoza wspólnoty Uczelni znalazł się Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu i jeden z założycieli APS Energia - międzynarodowego producenta systemów zasilania gwarantowanego i urządzeń energoelektronicznych.

W skład Rady powołani zostali czterej członkowie reprezentujący wspólnotę Politechniki Warszawskiej oraz cztery osoby spoza uczelni.

Pierwsza Rada Uczelni Politechniki Warszawskiej:

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

•    Dominika Bettman – Prezeska Zarządu Siemens Sp.z o.o.
•    Krzysztof Kurowski –  Dyrektor ds. Projektów Strategicznych R&D Polpharma SA
•    Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
•    dr inż. Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu APS Energia SA

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

•    dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni
•    dr hab. inż. Karol J. Kowalski, prof. uczelni
•    dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. uczelni
•    prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

Kadencja pierwszej Rady Uczelni, trwać będzie do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Uczelni to trzeci obok Rektora i Senatu najważniejszy organ uczelni. Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie zarówno projektu strategii uczelni, jak i projektu jej statutu, a także monitorowanie gospodarki finansowej oraz zarządzania uczelnią.

Członkostwo w Radzie Uczelni Politechniki Warszawskiej to nie jedyne wyróżnienie Piotra Szewczyka przez uczelnię. W listopadzie 2017 r. Prezes zarządu APS Energia został uhonorowany wpisem do „Złotej Księgi” Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia zawodowe i społeczne. Wpis do „Złotej Księgi” Absolwentów PW jest szczególnym wyróżnieniem ludzi mogących poszczycić się wybitnymi osiągnięciami, którzy przyczynili się do rozsławienia dobrego imienia Absolwenta Politechniki Warszawskiej.

Źródło zdjęcia: Biuletyn Politechniki Warszawskiej

 

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...