APS Energia

APS Energia przystąpiła do Klastra „Luxtorpeda 2.0”

APS Energia S.A., producent niezawodnych systemów zasilania m.in. dla energetyki kolejowej, taboru kolejowego i tramwajowego, sektora energetycznego i energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż została nowym Członkiem Klastra „Luxtorpeda 2.0”, podmiotu reprezentującego sektor transportu kolejowego, skupiającego największe przedsiębiorstwa tej branży w Polsce.

Klaster „Luxtorpeda 2.0” uczestniczy w kształtowaniu polskiej polityki transportowej, pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarach legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym. Wspiera instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w tworzeniu trwałych ram współpracy, budowaniu innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz nowatorskich rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększania ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów i klientów biznesowych kolei. Klaster w swoich działaniach opracowuje raporty i analizy dot. strategicznych działań, określa wyzwania, przed jakimi stoi transport kolejowy oraz wspomaga w tworzeniu łańcuchów wartości wykorzystując polskie produkty i usługi.

Rozwój urządzeń dla sektora trakcji i transportu zajmuje w naszej strategii niezwykle istotne miejsce. Stawiamy na innowacje i produkty odpowiadające jak najlepiej na potrzeby rynkowe. Umożliwia nam to własny dział R&D i liczne współprace z ośrodkami naukowymi. Otwarci jesteśmy również na takie partnerstwa jak ten z Klastrem „Luxtorpeda 2.0”. Liczę, że wymiana doświadczeń i wspólne relacje przyniosą owocne rezultaty obu stronom. – powiedział Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu APS Energia S.A.

Klaster „Luxtorpeda 2.0” stale rozszerza swoje kompetencje oraz wiedzę współpracując z wieloma sektorami gospodarki. Przemysł energetyczny jest istotny w dzisiejszych czasach. Współpraca ta będzie tym bardziej istotna, że stoimy na progu tworzenia nowej gałęzi energetycznej w kraju, czyli gospodarki wodorowej. Patrząc na rozwój tego zasobu energetycznego za granicą, nie sposób ominąć w całym łańcuchu wartości branży kolejowej, dlatego między innymi na tym podłożu liczymy na owocną współpracę ze spółką APS Energia S.A.  – powiedział Mateusz Izydorek vel Zydorek, dyrektor biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”.

• • •

Założony w 2017 roku Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” jest skutecznym, rozpoznawalnym i wiarygodnym podmiotem reprezentującym sektor rynku transportowego, skupiającym największe przedsiębiorstwa w branży w Polsce, podejmuje rozliczne działania na rzecz kształtowania polityki transportowej państwa oraz promocję usług i towarów wytworzonych przez polski przemysł.

APS Energia przystapila do Klastra Luxtorpeda 20 small

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...