APS Energia

Zadaniem systemów systematycznego nadzoru jest zebranie danych z newralgicznych punktów danego systemu zasilającego i przetworzenie ich na prostą i czytelną informację.

Szybki rozwój urządzeń energoelektronicznych spowodował, iż personel obsługujący urządzenia nie jest w stanie objąć całego zakresu parametrów informujących o pracy systemu zasilania. Dlatego coraz częściej stosowane są systemy nadzoru. Zbierają one dane z newralgicznych punktów danego systemu zasilającego i przetwarzają na prostą i czytelną informację.