APS Energia

Identyfikacja potrzeb

Rosnące wymagania co do konieczności zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń powodują wzrost zainteresowania zakładów przemysłowych użyciem systemów zasilania gwarantowanego. Dlatego też swoim Klientom oferujemy nietypowe rozwiązania, które spełniają wymagania polskich, europejskich dyrektyw i norm. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, oferując najwyższej jakości systemy zasilania awaryjnego wraz z doradztwem technicznym oraz wsparciem serwisowym. Szczegółowa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta owocuje stworzeniem pełnego rozwiązania, które przyczyni się do zwiększenia efektywności pracujących urządzeń.

Opracowanie rozwiązania

Dzięki posiadanemu przez nas działowi inżynieryjnemu, jesteśmy w stanie zaprojektować nowe urządzenia, w taki sposób, aby spełniały one  wszelkie wymagania użytkownika końcowego, przestrzegając jednocześnie przyjętych standardów jakościowych. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w realizacji projektu w możliwie najlepszy dla klienta sposób. Uwzględnienie wszystkich potrzeb pozwala później na efektywną zapewnienie jakości. Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy prawidłowo i rzetelnie zostaną zebrane wszystkie wymagania klienta oraz prawidło zostanie oszacowane ryzyko na obiekcie. Nasz profesjonalny zespół ekspertów sprzedaży, projektantów, wdrożeniowców i serwisantów jest zawsze do Państwa dyspozycji. Jest on w stanie zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie jako dodatkowy benefit dla naszego klienta.

Instalacja

Firma APS Energia zapewnia swoim Klientom całościową obsługę w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu oraz kompletnych systemów w miejscu ich pracy. Zespół doświadczonych pracowników w razie potrzeby wyręczy Państwa w skomplikowanym niejednokrotnie procesie pierwszego uruchomienia urządzeń. Nasza wiedza gwarantuje sprawne i bezpieczne przeprowadzenie instalacji często bardzo drogiej aparatury.

Odbiór

APS Energia S.A. posiada deklaracje zgodności z dyrektywami dla danego typu urządzeń: 2006/95/WE i 2004/108/WE a urządzenia spełniają wymogi polskich przepisów prawnych zgodnych ze wspomnianymi dyrektywami. Cały proces realizacji wyrobu począwszy od przeglądu umowy, zamówienia realizacji odbywa się zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001. Dodatkowe prace na obiektach jak chociażby instalowanie czy serwis odbywa się zgodnie z bezpieczeństwem i higieną OHSAS. Realizacje na obiekcie wykonywane są w sposób bezpieczny, aby działania pracowników nie stanowiły zagrożenia. W przypadku rynków wschodnich posiadamy zgodność z normami GOST ukraińskimi, rosyjskimi, estońskimi. Ponadto posiadamy certyfikację Gazpromu na dostawę prostowników, falowników, kod podmiotu gospodarki Polskiej na dostawę urządzeń dla NATO, dopuszczenia do sprzedaży urządzeń na Ukrainie. Każde urządzenie jest stosownie uruchamiane i testowane przed wysyłką do klienta. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń.

Upgrade i utrzymanie systemów

APS Energia zapewnia natychmiastowy upgrade systemów w zależności od potrzeb klienta. Ciągły dostęp do części zamiennych pozwala na bezpieczne prowadzenie ruchu urządzeń.

Serwis gwarancyjny

Firma udziela gwarancji na dostarczane urządzenia od 2 do 10 lat. Zapewniamy całodobowy optymalny i profesjonalny serwis wszystkich produktów pod marką APS Energia. Oferowane regularne zabiegi konserwacyjne przedłużają żywotność urządzeń i ich okres bezawaryjnej pracy. Wszelkie prace w ramach serwisu gwarancyjnego wykonywane są szybko i fachowo, a specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników gwarantuje Państwu poczucie bezpieczeństwa i pewność pracy użyt kowanego sprzętu.

Serwis pogwarancyjny

W ramach pogwarancyjnych usług serwisowych oferujemy takie czynności jak:

        okresowe przeglądy techniczne;
        diagnostykę eksploatowanych systemów;

        usługi eksploatacyjne (wymiana elementów np.: baterii, okresowe testy baterii, modernizacja urządzeń itp.;
        naprawy urządzeń;
        rozbudowę i rekonfigurację;

Utrzymujemy sieć serwisową na terenie całego kraju dzięki mobilności ekip serwisowych.